YSK sandık kurullarının görev ve yetkilerini duyurdu

Yüksek Seçim Kurulunun yerel seçimlere ilişkin bazı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK sandık kurullarının görev ve yetkilerini duyurdu

ANKARA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde, sandık kurullarının görev ve yetkilerini belirledi.

Sandık kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin kararda, sandıkların konulacağı yerlerin belirlenmesinde yapılacak işlemler, engelli seçmenlerin oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla alınabilecek tedbirler, sandık kurulu başkan ve üyeleriyle bina sorumlularının görev, yetki ve sorumluları dikkate alınarak ve adayların, sandık kurulu başkan ve üyeleriyle, bina sorumlularının ve güvenlik görevlilerinin oy kullanma usulleri tespit edildi.

Sandık kurulu mühürlerinin nasıl kullanılması gerektiği gibi sorunların çözümü de dikkate alınarak hazırlandı.

YSK'nın bir diğer kararına göre, muhtar ile ihtiyar meclisi veya heyeti üyelerinin seçiminde kullanılacak oy pusulalarına, köy ihtiyar meclisine, son genel nüfus sayımı sonuçları gözönünde bulundurularak, nüfusu 1000’e kadar olan köylerde 8, 1001’den 2000’e kadar olan köylerde 10, 2000’den fazla olan köylerde 12; mahalle ihtiyar heyeti üyeliği için 8 isim yazılılacak. O seçim çevresinde seçilen ihtiyar meclisi vaya heyeti üyesinden en çok oy alandan başlamak üzere yarısı asıl, diğer yarısı da yedek üye olacak. Aza ve üye kelimeleri eş anlamlı kelimeler olduğundan, oy pusulalarında her iki kelime de kullanılabilecek.

Onaylı sandık seçmen listesinde kayıtlı her seçmen, oy verme yetkisine sahip olacak. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'nda sayılan istisnalar dışında, sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmeyecek. Ancak kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listelerinde adı yazılı olduğu veya bu listelere yazılması için askı süresi içinde başvurduğu ve listeye kaydedilmesine karar verildiği halde çoğaltılarak sandık kurullarına verilen sandık seçmen listelerinde ismi yer almayan seçmenlerin, muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşmesine bakılmaksızın, ilçe seçim kurulundaki liste ile oy verecekleri sandık seçmen listesine ilave edilmelerine ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karar verilecek. Seçmene bu yolda verilecek bir yazı ile sandık kuruluna başvurması ve listeye dahil edilmek suretiyle seçmenin oy kullanması sağlanacak.

Kasıtlı suçtan dolayı hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olmakla birlikte, henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koşullu salıverilip de hak ederek tahliye süresi dolmayan hükümlüler ile uzun süreli cezasının ertelenmesi nedeniyle ceza infaz kurumunda bulunmayan hükümlüler sandık seçmen listesinde kayıtlı olmaları şartıyla oy kullanabilecek.

Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliğini kaybettiğine dair yetkili mercilerden resmi belge gelmiş bulunan seçmenlere oy kullandırılmayacak.

Tutuklu sandık seçmen listesine kaydedilmiş olup da tahliye edilen veya taksirli suçlar dışında bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülere, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listesinde kayıtlı olsalar bile oy kullandırılmayacak ve bu husus cezaevi sandık kurulunca tutanağa geçirilecek.

Seçmenin kimliğini tespiti

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi gerekiyor.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçecek.

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli olmayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir