Yeni Asya Nur Talebeleri, Erdoğan'a desteklerini açıkladılar

Nurculuğu ve Bediüzzaman'ı kullanarak kendi kafasına göre bir vesayet sistemi oluşturan ve nurcular tarafından dışlanan, 17-25 Aralık sonrasında ise cemaatinin gözünden düşen ilkokul mezunu Fethullah Gülen'den sonra ,şimdi de yıllardır YeniAsya Grubu'nun tepesinde oturan ve "MEŞVERET KARARI" diyerek yıllardır bir çok siyasi konuda cemaatini yanlış yönlendiren ilkokul mezunu MEHMET KUTLULAR vesayeti de, taban tarafından şiddetle reddedilmiş görünüyor.

 

Tüm VESAYETLERE karşı halkın gösterdiği tepkilere, şimdi de haklı olarak DİN VESAYETİ tepkileri de eklenmiş oldu.

 

Yeni Asya ekolünden gelen Nur Talebeleri olarak, yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde güçlü liderliği, ehl-imanı temsil vizyonu, manevi değerleri önemseyen duruşuyla ve Türkiye'nin mevcut kazanımlarına vesile olduğunu teşekkür, takdir ve tebrikle Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.

yeniasya-erdogana-destek

Daha önce Yeni Asya Grubunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nu destekleyeceği ilan edilmişti. Ancak hafta sonu Doğu ve Güneydoğuyu temsilen yapılan toplantıda Yeni Asya'nın merkezde verildiği karara uyulmayacağı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak destekleneceği ifade edildi.

Meşveret kandırmacasıyla yıllardır İstanbul'daki koltuklarında oturup, siyasi konularda cemaate sürekli menfaatlerini ve konumlarını korumak adına yön vermeye çalışan üst yönetimdeki az sayıda çalışan, bu kez tabana zıt bir şekilde EKMELEDDİN İHSANOĞLU ve CHP desteklerini açıklayınca Anadolu'daki büyük bir çoğunluk YeniAsyacı'lar, İstanbul'dakilere kazan kaldırdı.

İşte Anadoludaki GERÇEK YENİASYA'cıların kamuoyuna yaptıkları o duyuru:,


GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGELERİ RİSALE-İ NUR TALEBELERİ PLATFORMU’NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez halk oylaması suretiyle gerçekleştirilecek olan 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak Risale-i Nur ölçüleri muvacehesinde yapmış olduğumuz değerlendirmede, aşağıda ifade edilen hususlar ortaya konmuş ve belirtilen karara varılmıştır:

Son on iki yıldır ülkemizde ve bölgemizde devam etmekte olan istikrar ve halk çoğunluğunun desteğini almış başarılı bir yönetim sayesinde elde edilen gerek siyasî, iktisadî, diplomatik ve gerekse içtimaî ve manevî sahalardaki büyük kazanımlar son derece ehemmiyetlidir.

• Gerek MEB’na bağlı bütün okullarda ve gerekse Askeri okullarda, toplumumuzun hayat kaynağı olan Hikmetli Kur’anımız ile beraber, Resul-i Ekrem’in (asm) Hayatının ders olarak okutulması,

• İmani hizmetlerin bu dönemdeki inkişafı ve uzun yıllardır bir utanç tablosu halinde duran başörtüsü yasağının kaldırılarak toplumun geniş bir kesiminin mağduriyetinin giderilmesi,

• Nur Risalelerine yönelik yapılan tahribat ve tahrifatların önlenmesi yolundaki hususun, hukuki bir zemine oturtulmaya çalışılması ile Üstadımızın en mühim hedeflerinden biri olan Risale-i Nurların Diyanet eliyle (bir mukaddeme olarak; İşarat-ül İ’caz adlı eserin) basılıp yayılması ile ilgili, gerek hayatında ve gerekse vefatından sonraki talep ve vasiyetinin gerçekleşmesi yolundaki samimane gayretlerin gösterilmesi,

• Toplum fertlerinin bütün katmanlarında dini düşünce, yaşayış ve anlayışları gereği geçmiş dönemlere kıyasla en müferrah dönemlerini yaşamalarının sağlanması,

• Dünya ülkelerinin çeşitli platformlarında Türkiye’nin göstermiş olduğu cesur ve başarılı hamleler, siyasi ve iktisadi sıçramalar ülkemizin tarihi misyonunu yeniden dünya gündemine taşıdığı gibi, mazlum ve mağdur; özelde İslam Alemi, genelde de İnsanlık için bir ümit vesilesi olmuş ve olmaya devam etmesi,

• Memleketimizin bir başka kanayan yarası olan Barış Süreci meselesinde gösterilen ciddi ve samimi gayretler ile elde edilmeye başlanan huzur ve barış ümitleriyle beraber ölümlerin durmasıyla annelerin gözyaşlarının asgari düzeye inmesi, göz ardı edilemez bir muvaffakiyettir.

İstikbale yönelik bu kadar ümit verici ve muazzam gelişmelerle beraber elbette bu kevn-u fesad dünyasında bazı şahısların, kurumların hata ve kusurlarının olabilmesi kaçınılmazdır. Üstadın ifadesiyle; “Heyhat!.. Alemin her halinde hayr-ı mahz olamaz.” Peki, bakış açısı nasıl olmalıdır?

Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur’la önümüze serdetmiş olduğu Kur’ani prensipler elbette zamanlar üstü ve her zeminde rehberdir;

• “Hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez.” D. H. Örfi; 36

• “Zerratı günahkârlardan mürekkeb bir hükümet, tamamıyla masum olamaz. Demek nokta-i nazar, hükümetin hasenatı seyyiatına tereccuhudur. Yoksa seyyiesiz hükümet muhal-i âdidir. Münazarat;17 ‘Fakat Cenab-ı Hak âhirette muhasebe-i a'mal düsturuyla, adalet-i Rabbaniyesini, hasenat ve seyyiatın muvazenesiyle gösteriyor. Yani hasenat racih ve ağır gelse, mükâfatlandırır, kabul eder; seyyiat racih gelse cezalandırır, reddeder. Hasenat ve seyyiatın muvazenesi, kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Bazı olur, bir tek hasene bin seyyiata tereccuh eder, affettirir. Madem adalet-i İlahiye böyle hükmeder ve hakikat dahi bunu hak görür…” Mektubat; 445

Bununla beraber, başta komşularımız olmak üzere İslam Aleminin içinde bulunduğu savaş ve zulümler, İttihad-ı İslam’a dair ihtiyacı zaruri hale getirmiştir. Türkiye’nin ortaya koymuş olduğu haksızlığa ve zulme karşı tepkiler; bu konudaki rolünün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

• Bediüzzaman Hazretleri: “Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslâm’dır.” Divan-ı Harb-i Örfi;59

• “Evet, o ecnebilerin, canavarlar gibi yaptıkları muamele ve zulümler, İslâm dünyasında, hürriyet ve istiklal ve ittihad-ı İslâm cereyanını da hızlandırmıştır. Nihayet, müstakil İslâm devletlerinin teşkilini intaç etmiştir. İnşâallahu Teâlâ, Cemahir-i Müttefika-i İslâmi’ye de meydana gelecek ve İslâmiyet, dünyaya hâkim ve hükümran olacaktır. Rahmet-i İlahîden kuvvetle ümid ve niyaz ediyoruz. Sözler; 771

İlk defa halk oylaması neticesinde gerçekleştirilecek olan önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, bugüne kadar elde edilen bütün bu ve bunun gibi birçok müsbet neticelerin korunması, ehl-i imanın hizmetleri için oluşturulan iklimin sürdürülmesi, ülkemizin hızlı yükselişinin devam etmesi ve mazlum İslam Dünyası’nın yegâne ümitlerinin kırılmaması adına büyük ehemmiyet taşıdığı düşüncesindeyiz.

Öte yandan Yeni Asya Gazetesi, hem basın yoluyla hem de Genel Yayın Yönetmeninin televizyonlardaki beyanatlarıyla: “Meşveret kararı gereği cemaat olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ve MHP’nin başını çektiği partilerin “çatı adayı” diye gösterilen Ekmelettin İhsanoğlu’na oy vereceklerini ifade etmişlerdir.”

Üstadın yaşadığı dönemde, Nur’un hizmetine ve Nur’ların müellifine her türlü eza ve cefayı reva gören CHP’nin ve Üstadımızın “ırkçı” olarak nitelendirdiği ve o vasıfları hala iftiharla savunan ve mezarına dahi tahammül etmeyerek tahrip eden cuntacıların mirası olan MHP’nin ve diğer taraftan ne yaptıkları kamuoyunca bütün bütün malum olan HDP’nin adayına da oy vermemiz mümkün değildir.

Risale-i Nur Hizmetinin tarihsel sürecinde ve ülkemizin demokrasi tarihinde, Halkçılarla-Irkçıların oynadıkları yıkıcı rollerinin bütün sonuçları apaçık ortada iken, lanse edilen adaya verilecek destek, hiçbir doğru gerekçeyle izah edilemez. Olsa olsa, ya menfi tarafgirlikten doğan bazı arzulara, fikir elbisesini giydirmek olup veyahut “Ömer’e olan düşmanlık, Ali’ye muhabbet” şeklindeki tezahürden başka bir şey değildir.

Yeni Asya ekolünden gelen Nur Talebeleri olarak, yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde güçlü liderliği, ehl-imanı temsil vizyonu, manevi değerleri önemseyen duruşuyla ve Türkiye’nin mevcut kazanımlarına vesile olduğunu teşekkür, takdir ve tebrikle Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri
Risale-i Nur Talebeleri Platformu

( Diyarbakır-Silvan, Ergani, Çermik, Kulp, Bismil, Hani-Mardin-Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Mazıdağı-Şırnak-Cizre-Siirt, Bingöl-Genç-Muş, Van-Erciş )  

EkonoBil.com olarak tüm VESAYETÇİ sistemlere karşı mücadelemiz devam edecektir. Anadolu'daki çoğunluk YeniAsya'cıların aldıkları kararı destekliyor ve tebrik ediyoruz.

Nur talebeleri, 31 MART SEÇİMİNDE tercihlerini ilan etti

Yeni Asya Nur Talebeleri, Erdoğan'a desteklerini açıkladılar” üzerine 8 düşünce

 1. Resmi YokMehmet Nuri Bingöl

  Yeni Asya ekolünden gelen Nur Talebeleri olarak, yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde güçlü liderliği, ehl-imanı temsil vizyonu, manevi değerleri önemseyen duruşuyla ve Türkiye’nin mevcut kazanımlarına vesile olduğunu teşekkür, takdir ve tebrikle Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.
  İmzalayanlar:
  1- Birecik/ Şanlıurfa Yeni Asyacı ama gazetenin yayın politikasını protesto eden Nur Talebeleri
  2- Şanlıurfa Yeni Asya Grububun Kahir ekseriyeti
  3- Nizip ve civarı Yeni Asyacıları
  4- Haliliye Vakfı üyesi Nur Talebeleri
  5- Bölgenin Sivil Toplum Kuruluşları…

 2. Resmi YokSüleyman Sönmez

  “Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir”
  -Goethe –

  EKLEME-DDİN, bir ABD – İSRAİL projesidir…. Damdan düşer gibi boşuna mı düştü TÜRKİYE’ye?

  Destek veren SAFTİRİKLERE yazıklar olsun…

  Bir Yeni Asya’cı olarak desteğim, Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a dır.

  { İBRAHİM Süresi 42 }
  “(Ey Resulüm!) Allah’ı sakın zalimlerin yapmakta olduğundan habersiz sanma. O, onları, gözlerinin korkudan (dehşetten) donup kalacağı bir güne erteliyor, hepsi bu..”

  Müslümanım deyim de, siyaset uğruna DURACAĞI YERİ SAPITAN ufuksuz KUTLULAR’a, çevresindeki YAZAR bozuntularına ve Ekmelettin’cilere yazıklar olsun..

 3. Resmi YokZeynep Kaya

  Dünyaya gerçek bir dahi geldiğinde, Onu şu işaretten tanıyabiliriz; “Bütün ahmaklar ona karşı birleşmişlerdir”

  [Jonathan Swift]

 4. Resmi YokKemal BAYRAKTAR

  Yeni Asya Grubu; tabanın görüşünü almadan, almış Olduğu kararın hakkaniyetle bağdaşmadığını, Yeni Asya Cemaatinin böyle düşünmediğini, başta Risale i Nur Cemaatlerininin ve butun miletimizin bilmesini istiyoruz.

  Bizler Risale i Nur a bandrol konusunda Aziz Ustadımızın Talebeleri gibi duşunuyoruz. Ustadımızın arzuları istikametinde Devletin kontrolunde basılmasından yanayız. Cumhurbaşkanlığı konusunda ise Ekmeleddin Bey in Şahsından ziyade, Kur an harflerini kaldıran, köyleri ve medreseleri insanlarla beraber yakan, okullarda yıllarca dinsiz bir nesil yetiştirmeye çalışan, başörtülü bacılarımıza zulmeden halkçıların adayına ve ırkçıların ve de kendilerine her turlu imkan sağlnmasına rağmen Türkiye ye ve Hükümete alçakla saldıran paralelcilerin adayına oyumuzu vermiyoruz.

  Oyumuzu Ustadımız Bediuzzaman Hazretlerinin Demokrat diye tarif ettiği kadroların geçmiş te Demokrat Partisi, Adalet Partisinde olduğu gibi Bu gün de Ak Partisinde toplandığına inandığımız için geçmişte Ak Parti ye verdik. Bu gün de Ak Partinin Adayı Recep Tayyip ERDOĞAN a veriyoruz. 12 Temmuz daki kararları alan Beylere de sesleniyoruz.

  Yüreğiniz Yetiyorsa Cemaatin Genelinde bir Referandum yapın. (Kemal B.)

 5. Resmi YokZeynep Kaya

  Aynen FETO VESAYETİ gibi, MEHMET KUTLULAR’ın VESAYETİ de böyle bitmiş oluyor.. İstanbul’da oturup MEŞVERET adına 10 – 15 kişinin aldığı DAYATMA KARALAR’ın artık ANADOLU’da işe yaramadığını herkes görmüş oldu…..

  NE MUTLU ANADOLU’daki gerçek YENİASYACI’lara.. Tebrik ediyorum…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir