Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. 2012 yılının en büyük sanayi kuruluşu sıralamasında ilk üç değişmedi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı

Birinci sırada 40 milyar 118 milyon TL üretimden satış rakamıyla Tüpraş birinci sırada yer aldı. Tüpraş'ı, 8 milyar 164 milyon TL ile Ford Otomotiv, 7 milyar 529 milyon TL ile Oyak Renault izledi. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2012 yılı araştırmasının sonuçlarına göre, üretimden satışlarını 269,6 milyar liradan 296,4 milyar liraya artıran ilk 250'deki şirketler yüzde 10 büyürken, ikinci 250'lik dilimi oluşturan şirketler ise üretimden satışlarını 54,3 milyar liradan 57,2 milyar liraya çıkararak yüzde 5,3 büyüme gösterdi. İSO tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2012 yılı araştırması sonuçları düzenlenen toplantı ile açıklandı. Araştırmaya göre, listedeki şirketlerin ortalama üretimden satışlarının artış ivmesi yüzde 9 civarındayken, ilk 10 şirketin üretimden satışları yüzde 15,6 ile en yüksek düzeyde artış gösterdi. İlk 50 ve ilk 100 şirket dilimlerindeki büyüme yüzde 11,8 ve yüzde 11,6 ile birbirine yakın gerçekleşti. Dilimler aşağıya doğru indikçe üretimden satışlardaki artış oranları da düştü. Artış hızındaki yavaşlama en yüksek oranda son 250'lik dilimde kendini gösterdi.

Üretimden satışlarını 269,6 milyar liradan 296,4 milyar liraya artıran ilk 250'deki şirket yüzde 10 büyüdü. İkinci 250'lik dilimi oluşturan şirketler ise üretimden satışlarını 54,3 milyar liradan 57,2 milyar liraya çıkararak yüzde 5,3 büyüme gösterdi.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu içindeki ilk 50 şirket, çalışan ortalaması dışındaki brüt katma değer, kar, ihracat gibi diğer göstergelerde de yüzde 50'ler civarında pay aldı.

- İhracat artışı binde 6

Araştırmaya göre, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 2011 yılının en fazla ihracat yapan 10 şirkette 2012 yılında da bir değişiklik olmadı. Türkiye'nin en büyük şirketi Tüpraş, üretimden satışlardaki liderliğini ihracatta da koruyarak toplam 5 milyar 16 milyon dolarlık ihracatıyla listenin zirvesinde yer aldı. Ardından gelen üç şirket de yine Ford Otomotiv, Oyak-Renaut ve Arçelik oldu. Bu sıralamada Tofaş beşinci, Vestel Elektronik altıncı olarak yer aldı. İhracatta geçen yılın dokuzuncusu İçdaş, bu yıl yedinciliğe yükseldi. OMV Petrol Ofisi listeye sekizinci sıradan girerken, onu Petkim ve Toyota Otomotiv izledi.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun toplam ihracatı, 2012 yılında binde 6'lık artışla Türkiye'nin genel ihracat artışı oranının altında kaldı.

- Sanayi sektörünün satışlarında ihracat oranı yüzde 27,1

Sektörlerde ihracatın toplam satışlara göre dağılımına bakıldığında ise taşıt araçları, metal eşya ve ile dokuma, tekstil sanayi en ağırlıklı ihracatçı sektörler olarak öne çıktı. Bu sektörlerde ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişti. Toplam sanayi sektörünün satışlarındaki dağılımda ihracatın oranı yüzde 27,1, iç satışların oranı ise yüzde 72,9 olarak gerçekleşti.

- En fazla istihdam kaybı, yüzde 10 ile taşıt araçları sanayinde

500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun istihdam verilerine bakıldığında ise listedeki şirketler 2012 yılında istihdamını yüzde 3,7 artırdı. 2012'de 2011'e göre en fazla istihdam artışı elektrik, gıda ve diğer imalat sanayi sağladı. Tekstil son yıllarda güç kaybediyor gibi görünse de geçen yıl istihdamda yaşattığı yüzde 11,7'lik artış, sektörün istihdam açısından önemini koruduğunu gösterdi. 2012 yılında en fazla istihdam kaybı ise yüzde 10 ile taşıt araçları sanayinde oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir