Türkiye'de iş bulamıyorlar, yurt dışında 7 bin dolara çalışıyorlar

Türkiye, istihdam edemediği yetişmiş elemanlarını yurtdışına gönderiyor.

Türkiye'de iş bulamıyorlar, yurt dışında 7 bin dolara çalışıyorlar

Zaman Gazatesi'nin haberine göre, su ürünleri eğitimi konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye, istihdam edemediği yetişmiş elemanlarını yurtdışına gönderiyor. Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Yunanistan gibi ülkelerde görev alan mühendisler Türkiye’de gördükleri eğitimin avantajını yurtdışında aldıkları 6-7 bin dolar maaşla yaşayabiliyor.

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, yetkileri her alanda kısıtlanmış olan bu mesleğin gerekli tedbirler alınmadığı takdirde üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde öleceğini söylüyor. Yurtdışında görev yapmış ve sonrasında Türkiye’ye dönerek kendi balık çiftliğini kurmuş Su Ürünleri Mühendisi Cafer Gündüz ise yurtdışından meslektaşlarına oldukça fazla talep geldiğini ancak özellikle dil problemi nedeniyle bu tekliflerin geri çevrildiğini belirtiyor.

Mühendis Gündüz, özellikle Avustralya, Yeni Zelanda, Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerinden meslektaşlarına iş davetleri geldiğini belirtiyor. Türkiye’de ortalama bir su ürünleri mühendisinin başlangıç maaşının bin lira ile bin 250 lira arasında değiştiğini belirten Gündüz, üst düzey yönetici olarak çalışan meslektaşlarının Türkiye’de 2 bin 500-4 bin lira gibi maaşlar alırken,bunun yurtdışında on bin ile on beş bin arasında değiştiğini söylüyor.

İstanbul Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, kendi uzmanlık alanlarına giren araştırma ve denetimlerin konuyla hiçbir ilgisi olmayan meslek gruplarına verilmesinden şikayetçi. Su ürünleri sağlığı, nakli, hijyeni, kontrolü ve üretimi gibi konularda en yetkin meslek grubu olan su ürünleri mühendislerinin çıkarılan yasalarla bu görev alanını veterinerlik, eczacılık, biyolog ve kimyagerlik gibi konuyla tam olarak ilgili olmayan mesleklere kaptırdığını söylüyor.

Yetki karmaşasının kanunlara bağlanmış olmasının durumu içinden çıkılamaz hale getirdiğini belirten Albay, su ürünleri fakültelerinin yetkisinin başka meslek dallarına dağıtıldığını belirtiyor.2013-2014 öğretim yılında üniversite sınavına giren 1,8 milyondan fazla öğrenciden sadece 134 tanesi su ürünleri fakültelerine yerleşti.

Bazı fakülteler hiç tercih edilmezken, fakültelerin yüzde 95’ini sadece 3-4 öğrenci tercih etti. Türkiye’de 20’ye yakın su ürünleri fakültesinin bulunması ve bazı üniversitelerde ilgili fakültede öğrenci başına birkaç öğretim üyesinin düşmesi, durumun vahametini açıkça ortaya koyuyor. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *