Türkiye'de imalat sanayi PMI 53,5'e geriledi

Mevsimlik etkilerden arındırılmış HSBC Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi ölçülen 55,0 seviyesinin biraz altına düşerek Aralık
ayında 53,5 olarak ölçüldü.

turkiye'de imalat sanayi pmi 53,5'e gerilediBüyüme hızı Kasım’dan bu yana hız kesse de, Aralık ayı verilerine göre Türk imalat sektöründe fabrika çıkışları ve yeni siparişlerde artış meydana geldi. Bu sırada, eldeki işler ivme kazanarak arttı ve şirketler, girdi maliyetine paralel olarak satış fiyatlarının arttığına değindiler. 
   
Mevsimlik etkilerden arındırılmış HSBC Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi™ (PMI™) – imalat sanayisinin kaydettiği performansı sergilemek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans göstergesi – Kasım ayında 32 ayın en yüksek seviyesinde ölçülen 55,0 seviyesinin biraz altına düşerek Aralık ayında 53,5 olarak ölçüldü. Son ölçümler, sektörde faaliyet koşullarının birbirini takip eden beşinci ayda da iyileştiğine işaret etti. 
   
Türkiye’de bulunan imalat şirketleri Aralık ayında üretimin artmaya devam ettiğine değindiler. Büyüme seviyeleri Kasım ayından bu yana düşse, hız bakımından uzun vadeli dizilim ortalamasının üzerinde seyretti. Yeni siparişlerde de nispeten zayıf, ama istikrarlı bir artış meydana gelirken, şirketler oto sektöründe meydana gelen faaliyet artışına ve iyileşen piyasa şartlarına değindiler. Bu sırada, dış piyasalardan gelen müşteri talebi birbirini takip eden beşinci ayda da güç kazandı ve bazı panelistler bu durumu Mısır’da hüküm süren olayların yatışmasına ve yeni müşterilerin garanti altına alınmasına bağladı. 
   
Aralık ayında yeni siparişlerde meydana gelen artış, kapasitede baskıya yol açarken, bekleyen işler Kasım 2010’dan bu yana ölçülen en yüksek hızında arttı. Bu sırada, mamul mal stokları birbirini takip eden on birinci ayda da eritildi. 
   
Girdi maliyeti Aralık ayında da keskin bir şekilde artmaya devam ederken, anekdotsal kanıtlara göre yükselen hammadde fiyatları ve olumsuz döviz kurları, meydana gelen son girdi maliyeti artışa sebep olan ana faktörler arasında yer aldı. Artan girdi maliyetine karşılık olarak, Türk imalatçılar, son dört aylık dönemin en yavaş hızında olsa da, fabrika çıkış fiyatlarını yükselttiler. 
   
Son anket verileri, Türkiye mal üretim sektöründe istihdam seviyesinin arttığına işaret etti. İş yaratma, büyük ölçüde üretim gereksinimlerinin artışına bağlandı. Bu sırada, tedarikçi performansı Aralık ayı dâhil olmak üzere üst üste tam beş ay boyunca kötüleşti. 
   
Fabrika çıkışları ve yeni siparişlere paralel olarak, Aralık ayında satın alma faaliyetleri de artış gösterdi. Büyüme hızı 33 ayın en yüksek seviyesinde ölçülen Kasım değerlerinden bu yana hız kesse de, anket tarihinin başlangıcından bu yana en keskin çıkışlarından birini gösterdi. Anket katılımcıları girdi satın alma faaliyetlerinde meydana gelen son artışı, yükselen artan yeni iş seviyesine bağladılar. 
   
Hammadde stokları ve diğer üretim öncesi envanterleri Aralık ayında birikmeye devam ederken, şirketler bu durumu artan üretim gereksinimlerine bağladılar. 
   
HSBC Türkiye Ekonomisti Melis Metiner, son PMI araştırma bulguları hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Aralık ayı satın alma yöneticileri endeksi imalat sanayindeki toparlanmanın beş aydır sürdüğüne işaret etti. Endeks, Kasım ayına göre bir miktar gerilese de, uzun vadeli ortalama seviyesinin üzerinde kaldı. Alınan toplam siparişler ve ihracat için alınan siparişlerdeki artış da Kasım ayına göre bir miktar yavaşladı. Şirketler hammadde alımlarını Kasım ayına göre daha düşük bir hızla arttırırlarken, bekleyen sipariş seviyelerinde bir artış oldu. Çıktı fiyatları Aralık ayında daha yavaş bir hızla artmaya devam etti. Satın alma yöneticileri endeksi imalat sanayine aktivitenin yılın son çeyreğinde ivme kazandığına işaret ediyor. Açıklanan resmi veriler de buna benzer bir resim çizmekte. 2013 yılında reel sektör güven endeksi karışık bir seyir izledi, fakat kapasite kullanım oranı 2012 yılı Aralık ayındaki %73.6 seviyesinden, 2013 yılı Kasım ayı itibariyle %74.9’a kadar artmış durumda. 2014 yılında TL’deki değer kaybı ve yükselen faiz ortamında iç talebin bir miktar yavaşlaması muhtemel. Bu, yurtiçi için alınan siparişlerdeki artışı da frenleyebilir. Fakat önümüzdeki yıl dış talebin 2013’e göre daha güçlü seyredeceğini tahmin ediyoruz. Bu da ihracat için alınan siparişlerdeki artışı destekleyebilir.”
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *