''Türkiye 2013 bütçe hedeflerine ulaşacak''

Uluslararası Para Fonu (IMF), 4. madde gözden geçirme raporunu yayımladı.

''Türkiye 2013 bütçe hedeflerine ulaşacak''

Uluslararası Para Fonu (IMF), 4. madde gözden geçirme raporunu yayımladı. Ekonominin yüzde 3,8 büyüyeceğinin öngörüldüğü ve 2013 bütçe hedeflerine ulaşılacağını belirten raporda, şu ifadeler yer aldı:

 

"Türkiye ekonomisi 2012'de dengesizlikleri önemli ölçüde giderdi. 2013'te büyüme, para politikası ve kamu teşvikleri sayesinde hızlandı. Ekonominin 2013'te yüzde 3,8 büyümesi bekleniyor. Kişisel harcamalar ve kamu yatırımları büyümeyi sağlayan en önemli etkenler olarak öne çıkıyor. İç talebin gücüne bağlı büyümeye dönüş, cari açığın artmasına büyümeye ve enflasyonun hedefin üzerinde kalmasına sebep oluyor.

 

Hükümet, artan kamu harcamalarına karşın 2013 bütçe hedeflerine ulaşacak. Tek seferlik gelirler, kamu gelirlerini beklentilerin üzerinde artırdı. Hükümet de bu gelir sayesinde harcamaları tavanın üzerine çıkacak şekilde artırdı. Ancak yine de harcamalar hedefler dahilinde kaldı. Bankacılık sektörünün sermaye yapısı güçlü. Sermaye yeterlilik oranları asgari düzeyin oldukça üzerinde. Takipteki krediler, geçen yıla göre küçük bir artış gösterse de, büyümüyor.

 

IMF direktörler kurulu, sağlanan teşviklerin katkısıyla Türk ekonomisinin hızlı büyüme göstereceğini öngördü. Ancak, iç talebe bağlı büyümenin enflasyonda bozulmaya ve cari açıkta büyümeye yol açtığını belirtti. IMF direktörleri hükümete, önümüzdeki dönemde makroekonomik politikalarda sıkılaştırma, yapısal reformların hayata geçirilmesi ve dış dengenin düzeltilmesi noktalarında uyarıda bulundu.

 

Direktörler, nispeten yüksek enflasyon görünümü altında daha az genişlemeci politikaların daha doğru olacağı görüşündeler. Çoğu direktör, para politikası çerçevesinin normalleşmesinin iletişimi ve fon akımlarının sürmesini güçlendireceği görüşünü belirttiler. IMF, düşük enflasyonun oynak para akımları karşısında ortaya çıkan zorlukları çözmede, geçmişe göre, kolaylaştırıcı bir rol oynadığını kaydetti. IMF direktörleri, para akımları sürdüğü müddetçe, sterilizasyon ile net döviz rezerlerinin artırılmasını tavsiye ettiler. 

 

IMF direktörleri, daha sıkı maliye politikasının dışsal kırılganlıkları azaltacağı ve para politikası uygulamasını kolaylaştıracağı konusunda hemfikirler. IMF'ye göre, geçerli olan harcama düzeyi korunmalı ve yaratılan fazla gelir tasarruf olarak tutulmalı. Gerekli olmayan harcamalar yapılmamalı ve tasarruf muhtemel bir kötüleşmede kullanılmak üzere tutulmalı. Orta vadede mali konsolidasyon, tasarrufları artırabilir ve TL'deki değer kaybını engelleyebilir. Bütçede sağlanan esneklik sayesinde yaratılan kaynak, eğitim ve altyapı harcamalarında kullanılabilir.

 

IMF direktörleri Türk finansal sisteminin genel görünümünün sağlam olduğu kanaatindeler. Ancak, döviz riskine açık olan bankaların özellikle dikkatle izlenmesi gerek. Hanehalkı kredi riskine ve şirketlerin döviz borçlanmlarına karşı karşı ihtiyatlı tedbirler hedeflenmeli. Direktörler vergi kaçırma ve para aklama konularında uluslararası anlaşmalar dahilinde daha fazla adım atılması gerektiğini kaydetti.

 

Türkiye'nin düşük tasarruf oranları, dış finansmana ihtiyacını zorunlu kılıyor. direktörler özel ve kamu tasarruflarının artırılmasının, rekabeti artıracak yapısal reformların hayata geçirilmesinin, doğrudan yabancı yatırım çekilmesinin ve dışsal dengesizlikler azaltılarak büyüme sağlanmasının önemine değindi. IMF, hükümetin enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, işgücü esnekliğini artıracak, emeklilik fonlarını büyütecek ve kayıtdışını azaltacak politikalarını destekliyor. işgücü piyasasını iyileştirecek her türlü eylem önemli olacak."

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

79 − = 71