Türk şirketlerinin risk algısı neden değişti?

Coface Türk şirketlerinin risk algısındaki değişimi değerlendirdi.

Türk şirketlerinin risk algısı neden değişti?

Coface'ın değerlendirmesine göre Türkiye’de haziran ayından bu yana ciddi bir büyüme kaydeden ticari alacak sigortası, şirketlere daha güvenli ticaretin yolunu açıyor.

Önce global finans krizi ardından Avrupa´daki krizin yansımaları ile Avrupa’da tanınan şirketler dahi güvenilirlik konusunda zorluklar yaşamaya başladılar. Alacaklarını tahsil edemez konuma gelen pek çok Türk ihracatçı, tahsilat konusunda gecikme ve problemler yaşamaya başladı. Buna bağlı olarak ticari alacak sigortası, Türkiye pazarında hatırı sayılır bir ivme kazandı. 2013 yılının 6 aylık verileri, ticari alacak sigortacılığındaki büyüme oranının % 38.7 ile sigorta sektörünün üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu. Aynı dönemde sektördeki poliçe sayısında % 20 kadar bir büyüme görüldü. Bu veriler ticari alacak sigortasının gelecek dönemde % 400 kadar bir büyüme potansiyeli olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca, son yıllarda Türkiye giderek yurtdışına entegre bir ekonomiye sahip olmaya başladı. Türkiye’de risk yönetimi, vadeli çekler üzerinden yapılmaktaydı. Oysa sadece ödeme aracı olan vadeli çeklerin bir teminat işlevi bulunmuyordu. Borçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile vadeli çeklerin ticaret hayatındaki ağırlığı azaldı. Türk şirketleri, ortaya çıkan bu güvensiz ortamı ticari alacak sigortası ile doldurarak hem risk yönetimi ve tahsilat desteği hem de risk transferi yapabileceklerini keşfettiler.

İSTİKRARLI BÜYÜME İÇİN

Bu alanda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin farkındalığını arttıracak ve istikrarlı büyümeyi destekleyecek özel çalışmalar gerçekleştiriliyor. Düzenlenen risk seminerleri, iş dünyasına ait sivil toplum ve meslek örgütleri ile ortak düzenlenen toplantılar ve medyanın bu alandaki bilgilendirme görevini yapması bilgi akışını kolaylaştıracaktır. Bilginin yayılması ve algıya yönelik çalışmaların dışında, bankacılık ve finans kesimini ilgilendiren düzenlemeler de ticari alacak sigortasında istikrarlı büyüme açısından önem taşıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.