Türk-İş başkanından çok sert kıdem açıklaması

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatı haklarında bir milim bile geriye gidişin genel grev nedeni olacağını söyledi. Hak-İş ve DİSK'e güç birliği çağrısı yapan Atalay, patronların asgari ücreti banka kartıyla deldiğini bildirdi.

Türk-İş başkanından çok sert kıdem açıklaması

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, başkanlığa seçildiği günden bu yana ilk kez gazetecilerin karşısına çıktı, çok sert açıklamalar yaptı. Kıdemde kazanılmış haklardan geriye gidişi genel grev nedeni saydıklarını belirten Atalay, işçilerin sömürüldüğünü, devletin suistimalleri bildiği halde durumun değişmediğini söyledi.

KIDEM ORTAYA ATILIYOR İŞÇİ EMEKLİ OLUYOR

Kıdemin çalışanların en büyük güvencesi olduğunu ifade eden Atalay, "30 günden asla geri adım atmayız. 29 gün 5 saat olsa bile biz bunun içinde olmayız. Son toplantıda bakalım önümüze ne getirecekler? Haklarımızdan bir milim geri adım olursa, genel greve çıkarız. Hükümet ne zaman kıdemi ortaya atsa işçi panik olup emekli olmak istiyor, biz durduruyoruz" dedi.

Başkan Atalay, zorunlu asgari ücretin iş hayatında uygulanmadığını belirtirken, "İşverenler işçinin maaşını asgari ücret üzerinden bankaya yatırı- yor. Daha sonra işçilerin banka kartları tek tek toplanıp işçilerin hesabına yatan maaşlarından bir bölümü geri çekiliyor. Bazı işverenler de eşleri işe alıp sadece birine maaş ödüyor. Bu durumu Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e bizzat aktardım. İşçinin maaşlarına el konuyor dedim. Ancak hiçbir şey değişmedi" dedi.


3 KONFEDERASYON BİRLEŞMELİYİZ

Ata­lay, baş­ta kı­dem ol­mak üze­re iş­çi hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı yo­lun­da Hak-İş ve DİS­K'­e bir­leş­me çağ­rı­sı yap­tı. Üç sen­di­ka­nın güç­le­ri­ni ve ka­sa­la­rı­nı bir­leş­tir­me­le­ri ha­lin­de kim­se­nin iş­çi­yi yu­ta­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de eden Ata­lay, "Oy ve­ren­le­rin yüz­de 70'i bi­ziz. Mec­li­s'­e gi­din 15 ki­şi yo­kuz. Bu hü­kü­met de ön­ce­ki hü­kü­met­ler de pat­ron ağır­lık­lı­" de­di.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir