Tüketici bu kanunla bayram edecek

Kredi kartı ücretleri, maketten konut veya devre mülk satışı, sözleşme fesihlerini içeren ‘devrim’ niteliğindeki ‘Tüketici Yasa Tasarısı’ bugün görüşülmeye başlıyor.

Tüketici bu kanunla bayram edecek

BANKALARIN tüketiciden alacağı ücretler, kredi kartları, maketten konut satışı, aldatıcı reklamların denetimi gibi pek çok konuda devrim niteliğinde düzenlemeler içeren ve bu yönüyle 76 milyon tüketiciyi ilgilendiren ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’ bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte tüketicilerin daha ileri seviyede korunması sağlanacak ve hak arama yolları kolaylaştırılacak. Tüketicilerin işlem yaptığı tüm piyasalarda ‘Bilinçli Tüketici, Basiretli Tacir’ ilkesinin esas alınması sağlanacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, yasa tasarısının bankaların tüketicilerden alacağı ücretler, kredi kartları, maketten satış olarak adlandırılan ön ödemeli konut satışları, kapıdan satış diye bilinen işyeri dışından yapılan satışlar, mesafeli satışlar, yerli ve yabancı turistleri ilgilendiren paket tur ve devre tatil hizmetleri ve aldatıcı reklamların denetimi gibi pek çok konuda ‘devrim’ niteliğinde düzenlemeler içerdiğini söyledi.
Bankalar BDDK’nın belirlediği ücreti alacak
* Tüketici sözleşmeleri en az 12 punto ve okunabilir düzenlenecek.

* Tüketicilerin sözleşme imzalanmadan önce bilgilendirilmesi zorunlu tutulacak. Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin hususlar sözleşmenin eki olarak tüketiciye ayrıca verilecek.

*Sözleşmede öngörülen koşullar, keyfi bir şekilde sözleşme süresi içinde tek taraflı olarak tüketici aleyhine değiştirilemeyecek ve tüketiciden haksız olarak talep edilen ücret, masraf ve komisyonların alınmasının önüne geçilecek.

* Bankalar artık tüketicilerden istedikleri her ücreti değil, bakanlık ve BDDK tarafından belirlenecek ücretleri alabilecek ve tüketicilere yıllık üyelik aidatı vb isim altında ücret tahsil edilmeyen bir kredi kartı sunmak zorunda olacak.

*Temerrüt hali de dahil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmasına son verilecek. İşyeri dışında yapılan satışlarda ve mesafeli satışlarda 7 gün, devre tatil sözleşmelerinde ise 10 gün olan cayma süreleri 14 güne çıkarıldı.

* Ön ödemeli konut satışları, tüketici kredisi sözleşmeleri ve finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketicilere 14 günlük; taksitle satış sözleşmelerinde ise borçlar kanununa paralel olarak 7 günlük cayma hakkı getirildi.

* Bankacılık alanındaki sözleşmeler, elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik sözleşmelerinde tüketici aleyhine hükümler yer alması durumunda bu sözleşmeler bakanlık tarafından denetlenecek ve tüketicinin mağdur olması engellenmiş olacak.

* Ayıplı mal ve hizmette ihbar mükellefiyeti kaldırılarak tüketiciye sağlanan haklar tüketici lehine genişletilecek. Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde tüketicinin isteği dışında sigorta yaptırılması uygulamasına son verilecek.

* 21 milyar TL hacme ulaşan internet, telefon, katalog ve benzeri yollarla kurulan mesafeli sözleşmeler ayrıntılı olarak düzenleme altına alınmış olacak.

* Her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili mesafeli sözleşme kurulmadan önce tüketicinin bilgilendirilmesi sağlanacak.

* Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon vb tüm aboneliklerde tüketici, istediği zaman abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak ve abonelik sözleşmesinin feshi, sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlara bağlanamayacak.

* Tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik ders kitaplarına tüketici haklarına ilişkin bölümler konulacak ve yayıncı kuruluşlara tüketiciyi bilinçlendirici program yayınlama zorunluluğu getirilecek.

* Tüketicilerin ticari reklam yoluyla yanıltılmasını engelleyecek tedbirler etkinleştirilecek. Saldırgan ve aldatıcı nitelikte olan her türlü haksız ticari uygulama yasaklanacak.

* Tüketici hakem heyetleri yapılandırılacak ve tüketicilerimizin haklarını aramaları kolaylaştırılacak.

* Tüketiciler 3 bin TL’ye kadar olan uyuşmazlıkları için tüketici hakem heyetlerine müracaat edebilecek.

* Saadet zinciri veya çok katmanlı satışlar olarak bilinen piramit satış sistemleri yasaklanacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *