TOKİ'den "3. Havaalanı Projesi" açıklaması

TOKİ, "İstanbul 3. Havaalanı Projesi"ne ilişkin son zamanlarda görsel ve yazılı basında İdare aleyhine çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ANKARA

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "İstanbul 3. Havaalanı Projesi"ne ilişkin son zamanlarda görsel ve yazılı basında İdare aleyhine çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve "İstanbul 3. Havaalanı Projesi" kamulaştırma süreciyle ilgili gerçek olmayan bilgilerle çıkan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı bildirildi.

İstanbul Avrupa yakası rezerv yapı alanında yer alan "İstanbul 3. Havaalanı Projesi" için kamulaştırma çalışmalarının yürütüldüğü anımsatılan açıklamada, "Havaalanı kamulaştırma alanı yaklaşık 7 bin 700 hektardır. Bu alanın yaklaşık 152,5 hektarlık kısmı özel mülkiyete konu olup gerekli bütçe ayrılmıştır. Proje alanının geriye kalan kısmının tamamı kamu tasarrufundadır. Kamulaştırma bedelinin tespit yöntemi ise 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen hüküm, usul, esas ve bilimsel çalışmalar ve SPK lisanslı ekspertiz verileri esas alınarak fiyat tespitleri yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul 3. Havaalanı Projesi'nin ülke ve dünya ölçeğinde bir yatırım olması nedeniyle projenin daha hızlı ilerleyebilmesi için Bakanlar Kurulunun 2 Ocak 2014 tarihli kararıyla TOKİ'ye "acele kamulaştırma" yetkisi verildiği hatırlatıldı.

İdare tarafından bölgede gerçekleştirilen kamulaştırmaların, İstanbul 3. Havaalanı Projesi için yapıldığı ve başka bir amaçla kullanılmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamulaştırma işleminin tamamlanmasından sonra bahse konu taşınmazlar, İstanbul 3. Havaalanı Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tahsis edilmek şartıyla Hazine'ye devredilecektir.

Son zamanlarda bahse konu bölgeye ilişkin gerek görsel gerekse yazılı basında İdare aleyhine çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İdaremizce yapılan tüm çalışmalar ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak yanlış haberlere itibar edilmemesi, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *