Taksitle alışveriş yaptıysanız bu güzel haber size

Taksitli satışlarda tüketicinin borcunu erken ödemesi halinde satıcı veya sağlayıcı faiz ve komisyon indirimini yapacak.

taksitli alisverisi olanlara mujde!Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Taksitle Satış  Sözleşmeleri yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve  esaslarını düzenliyor.

Tüketici ile kurulan taksitle satış sözleşmeleri ile tüketicinin kira  süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu finansal  kiralama sözleşmelerini kapsayan yönetmelik, kredi kartı ile yapılan alışverişler  için uygulanmayacak.

Yönetmeliğe göre, taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde  kurulması ve sözleşmenin bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri  saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunlu olacak.

Tüketicinin daha sonraki  tarihlerde talep etmesi halinde ücret talep edilmeksizin bir defaya mahsus olmak  üzere sözleşmenin bir örneği tüketiciye verilecek. Taksitle satış sözleşmesi en  az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir  şekilde düzenlenecek.

Sözleşmede malın veya hizmetin tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak  peşin ve taksitli satış fiyatı, tüketicinin erken ödemede bulunma hakkı ile  satıcı veya sağlayıcı tarafından faiz veya komisyon alınmışsa, ödenen miktara  göre faiz ve komisyon indirimi talep etme hakkı olduğuna ilişkin bilgi, faiz  miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının  yüzde 30 fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı gibi unsurlar yer alacak.

CAYMA HAKKI

Tüketici, 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai  şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacak. Ancak  tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de  cayma hakkını kullanabilecek.

Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici,  malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilecek.  Olağan gözden geçirme malın ilk incelemesini kapsayacak. Malın mutat olarak  kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamayacak.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin  ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamayacak.

Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma  hakkı söz konusu olmayacak. 

ERKEN ÖDEME

Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, satıcı veya sağlayıcı  cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde almış olduğu  bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir  masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlü olacak. Tüketici de malı 7 gün içinde  satıcıya iade edecek.

Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi  gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilecek. Her iki durumda  da satıcı veya sağlayıcı, faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara  göre gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlü olacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *