SGK'nın görevleri.. TC Kimlik NO ile şifresiz sorgu

SGK-SSK, Türkiye'nin en büyük Sosyal Güvenlik Kurumudur.

Sosyal sigortalar Kurumu yani SGK-SSK'nın amacı, sosyal sigortacılık ilkelerine bağlı olarak, sigorta risklerine ve istatistiklerine dayalı, adil, etkin ve mali açıdan sürdürülebilir olan modern standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

sgk-sifresiz-prim-borc-dokumSGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) SGK, Sosyal Güvenlik Kurumunun kısaltmasıdır. İnsanların yaşamları boyunca yaşam kalitesini etkileyecek olan en önemli etken sosyal güvence içinde olmak olacaktır. SGK, insanların gelirleri göz önünde tutulmamaksızın, toplumun huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerden kaynaklanan zararlardan insan hakkı ve devlet görevi olarak primli veya primsiz sistemlerin kullanılması, en önemlisi de kişilerin doyal tehlikelere karşı olarak kurtarılma güvencesidir.

SGK; Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre ise "Toplumun kendi üyelerine bir takım kamusal tedbirlerle, hastalık, hamilelik, iş kazası, işsizlik, yaşlılık ve ölümden kaynaklanan tamamen veya esaslı bir şekilde kazanç kaybının neden olacağı ekonomik ve sosyal zorluklara karşı sağladığı koruma, tıbbi bakım tedariki ve çocuklu ailelerin desteklenmesidir."

SGK'nın Görevleri Nelerdir?

SGK'nın görevleri 5502 sayılı Kanunun 3. maddesine göre belirlenmiştir:

 • - SGK, sosyal güvenliğe ait olan konularda uluslar arası gelişmeleri izler ve değerlendirmeleri yapar.
 • - SGK kendi kurumuna bağlı olan gerçek ve tüzel kişilere hizmet sunar. Onları hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirir.
 • - SGK, sosyal güvenlik alanında kamu idareleri için iş birliği kurar ve koordinasyonu sağlar.
 • - SGK, bazı programları dikkate alarak sosyal güvenlik politikaları uygular. Bunlar; ulusal kalkınma politikaları ile yıllık uygulama programlarıdır.
 • - SGK, sosyal güvenlik politikalarının daha güncel, daha yeni, daha iyi olmasına yönelik çalışmalar yapar.
 • - SGK, yabancı ülkeler ile yapılacak olan sözleşmeleri yürütür ve bunlara ait çalışmalar yapar.
 • - SGK, bu kanun ile veya başka kanunlar ile kuruma verilen görevleri yerine getirmektir.

SGK, kısa vadeli sigorta kolları kapsamında kısa vadeli sigorta kolları ile, uzun vadeli sigortalı kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından ve genel sağlık sigortası kapsamından oluşmaktadır.

Kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalılarımıza ve hak sahiplerine;

 • - SGK kapsamında sigortalıya geçici iş görememezlik ödeneği verilmesi,
 • - SGK kapsamında sürekli iş görememezlik geliri bağlanması,
 • - SGK kapsamında iş kazası sonucu veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,
 • - SGK kapsamında cenaze için ödenek ödenmesi,
 • - SGK kapsamında annelik sigortası kapsamında bakıldığında emzirme ödeneği,
 • - SGK kapsamında erkekler askerlik ve kadınlara doğum borçlanması hakları verilmektedir. Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında;
 • - SGK kapsamında malullük aylığı,
 • - SGK kapsamında yaşlılık aylığı
 • - SGK kapsamında yaşlılık sigortası kapsamında bakıldığında toptan ödeme,
 • - SGK kapsamında ölüm aylığı,
 • - SGK kapsamında ölüm toptan ödeme,
 • - SGK kapsamında ölüm aylığı almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği ile cenaze ödeneği hakları verilmektedir.
 • SGK Genel Sağlık Sigortası kapsamında;
 • -SGK Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere finansmanı sağlayan hizmet ve ürünlerin verilmesi,
 • -SGK Genel Sağlık Sigortalıları il hak sahiplerinin hastalıklarından korunması amacı ile ilgili kamu idareleri ile sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlanması
 • -SGK Genel Sağlık Sigortası mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda ulaştırılabilecek her türlü iletişim araçları ile ilgili bilgilendirme hizmetleri verilmektedir.

SGK ile hangi hizmetlerden faydalanılabilir?

SGK'nın resmi sitesinde E-SGK uygulaması ile birçok hizmetten faydalanılabilir. SGK'nın resmi sitesinde yer alan hizmetler şunlardır: Mosip Bilgi Sistemi, Kesenek Bilgi Sistemi, Hak Sahipliği, E-Bildirge, E-Hizmetler, Sms Bilgilendirme, Evrak takip, Diğer Uygulamalar, Kart ile Prim Ödeme, Tıbbi Malzeme, E-Hastane, Hastanenini Seç Doktoruna Ulaş, E-optik ve E-Eczane. SGK'nın resmi sitesi üzerinden, SGK maaş bordrosu, 4B maaş hesaplama, SGK 4A rapor parası, SGK iş görememezlik sorgulama, SGK laboratuvar sonuçları, SGK hizmet dökümü alma, SGK 4C maaş hesaplama, SGK 4A maaş hesaplama, SGK intibak yasası sorgulama, SGK yetim aylığı sorgulama, SGK prim ödeme, SGK yurt dışı borçlanması sorgulaması, SGK borç ödeme, SGK gün sorgulama, SGK danışma hattı, SGK cenaze ödeneği, SGK evrak takibi, SGK 4C evrak takibi ve SGK e-hizmet gibi bir çok hizmetten faydalanabilirsiniz.

SSK ( Sosyal Sigortalar Kurumu ) Sosyal Sigortalar Kurumu yani SSK, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı bir sosyal güvenlik kurumudur. Çalışan işe başladığı zaman sigortalı çalışabilmek adına SGK-SSK'ya yani Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvurmalıdır. Sigortasız çalıştırıldığınızda; Sigorta Müdürlüklerine veya Sigorta İl Müdürlüklerine başvurabilir ve çalışmaya başladığınız senenin sonundan itibaren 5 yıl içinde ilgili mecralara yani mahkemelere başvurabilir, haklarınızı savunabilirsiniz. SGK-SSK'ya bağlı olan vatandaşlar emeklilik başvurularını da kendi kurumu üzerinden yapabilir, bağlı olduğu kurumun haklarından faydalanabilir. Çalışan ve işveren arasında SGK-SSK'nın şartlarını azaltacak bir anlaşma yapılamaz. SGK-SSK kurumuna bağlı olarak emekli olan bir vatandaş aylık Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemeleri şartı ile tekrardan çalışabilirler.

SSK'nın Amacı Nedir?

Sosyal Sigortalar Kurumu yani SGK-SSK'nın amacı, sosyal sigortacılık ilkelerine bağlı olarak, sigorta risklerine ve istatistiklerine dayalı, adil, etkin ve mali açıdan sürdürülebilir olan modern standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

SSK'nın Görevleri Nelerdir?

 • - SGK-SSK, sosyal güvenlik alanında kamu idareleri için iş birliği kurar ve koordinasyonu sağlar.
 • - SGK-SSK, bazı programları dikkate alarak sosyal güvenlik politikaları uygular. Bunlar; ulusal kalkınma politikaları ile yıllık uygulama programlarıdır.
 • - SGK-SSK, sosyal güvenlik politikalarının daha güncel, daha yeni, daha iyi olmasına yönelik çalışmalar yapar.
 • - SGK-SSK, yabancı ülkeler ile yapılacak olan sözleşmeleri yürütür ve bunlara ait çalışmalar yapar.
 • - SGK-SSK, sosyal güvenliğe ait olan konularda uluslar arası gelişmeleri izler ve değerlendirmeleri yapar.
 • - SGK-SSK kendi kurumuna bağlı olan gerçek ve tüzel kişilere hizmet sunar. Onları hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirir.
 • - SGK-SSK hizmet sunduğu kişilerin hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırır.

SSK'ya Bağlı Hizmetlerinizi İnternetten Nasıl Yapabilirsiniz?

Çağımızın getirdiği kolaylıklardan en önemlisi de internettir. İşlemlerinizi, sorgulamalarınızı uzun kuyruklar bekleyerek ilgili mecralardan büyük çabalar sonucunda halletmek yerine internet üzerinden de yapabilirsiniz. İnternette bu işlemleri yapabileceğiniz güvenli sistemler var. Bu güvenli siteleri kullanarak SGK-SSK kurumuna ait olan işlemlerinizi ve hizmetlerinizi de yapabilirsiniz.

SGK-SSK'ya bağlı işlemlerimden hangilerini internetten yapabilirim?

İnternet üzerinden SSK rapor parası, SSK askerlik borçlanması, SSK gün toplamı, SSK gün dökümü, SSK gösterge tablosu, SSK gecikme zammı hesaplama, SSK rapor ödemesi, SSK randevu alma, SSK evrak takibi, SSK prim tavanı, SSK emekli zammı, SSK intibak sorgulama, SSK emeklilik şartları, SSK prim hesaplama, SSK emeklilik hesaplama, SSK emekli maaşı hesaplama, SSK emeklilik yaşı hesaplama, SSK gün sorgulama ve SSK hizmet dökümü alma gibi birçok hizmeti yapabilirsiniz.

SSK-SGK Sorgulama İşlemlerinden Bazıları:

Sigorta Sorgulama: SSK-SGK sigorta sorgulama iki şekilde yapılır. Birincisi şifresiz SGK'nın resmi sitesi üzerinden E-SGK ile, ikincisi de e-devlet sistemi ile SSK-SGK sigorta sorgulamadır. Şifresiz SSK-SGK sigorta sorgulama için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfa da uyruk kısmını seçiniz ve sizden istenilen kimlik bilgilerini giriniz. Girdiğiniz bilgilerden emin olduktan sonra “Sorgula” butonuna tıklayınız. E-Devlet sistemi ile SSK-SGK sigorta sorgulama işleminiz için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayınız. T.C. Kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girdiğiniz bilgilerden emin olduktan sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız.

SSK-SGK Prim Sorgulama: SSK-SGK prim sorgulama iki şekilde yapılır. Birincisi şifresiz SGK'nın resmi sitesi üzerinden E-SGK ile, ikincisi de E-Devlet sistemi ile SSK-SGK prim sorgulamadır. Şifresiz SSK-SGK prim sorgulama için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfa da uyruk kısmını seçiniz ve sizden istenilen kimlik bilgilerini giriniz. Girdiğini bilgilerden emin olduktan sonra “Sorgula” butonuna tıklayınız. Açılan sayfada “Hizmet Bilgisi” daha sonra da “4A Hizmet Bilgisi” kısmına tıklayınız. E-Devlet sistemi ile SSK-SGK prim sorgulama işleminiz için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayınız. T.C. Kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girdiğiniz bilgilerden emin olduktan sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız.

SSK-SGK Maaş Sorgulama: SSK-SGK maaş sorgulama iki şekilde yapılır. Birincisi şifresiz SGK'nın resmi sitesi üzerinden E-SGK ile, ikincisi de E-Devlet sistemi ile SSK-SGK maaş sorgulamadır. Şifresiz SSK-SGK maaş sorgulama için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfa da uyruk kısmını seçiniz ve sizden istenilen kimlik bilgilerini giriniz. Girdiğini bilgilerden emin olduktan sonra “Sorgula” butonuna tıklayınız. Açılan sayfada “Emekli Aylık Bilgisi” daha sonra da “4A Emekli Aylık Bilgisi” kısmına tıklayınız. E-Devlet sistemi ile SSK-SGK maaş sorgulama işleminiz için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayınız. T.C. Kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girdiğiniz bilgilerden emin olduktan sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız.

SSK-SGK Gün Sorgulama: İnternet üzerinden SSK-SGK emeklilik gün sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfa da cinsiyetinizi, doğum tarihinizi, hizmete başlama tarihinizive SSK prim ödeme gün sayınızı giriniz. Hizmete başlama tarihinize stajlık ve çıraklık dönemi çalışmalarınız dahil değildir. Girdiğiniz bilgilerden emin olduktan sonra “GÖNDER” butonuna tıklayınız. SSK-SGK gün sorgulama işleminizi gerçekleştirmiş bulunmaktasınız.

SSK-SGK İşe Giriş Sorgulama: Bu sorgulamanız, birçok resmi evrakta ve hesaplamalarda kullanacağınız bilgiler için gereklidir. SSK-SGK işe giriş tarihiniz hangi yasalar ile hang şartlarda emekli olabileceğinizi gösteren önemli bir bilgidir. SSK-SGK işe giriş sorgulama iki şekilde yapılır. Birincisi şifresiz SGK'nın resmi sitesi üzerinden E-SGK ile, ikincisi de E-Devlet sistemi ile SSK-SGK işe giriş sorgulamadır. Şifresiz SSK-SGK işe giriş sorgulama için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfa da uyruk kısmını seçiniz ve sizden istenilen kimlik bilgilerini giriniz. Girdiğini bilgilerden emin olduktan sonra “Sorgula” butonuna tıklayınız. E-Devlet sistemi ile SSK-SGK işe giriş sorgulama işleminiz için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayınız. T.C. Kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girdiğiniz bilgilerden emin olduktan sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız.

SSK Hizmet Dökümü Sorgulama: İnternetin getirdiği kolaylıklardan birisi de SSK hizmet dökümü sorgulama işlemidir. SSK hizmet dökümü sorgulama işleminiz için uzun kuyruklar bekleyip sabahın erken saatlerinde ilgili mecraların önünde bekleme gibi bir derdiniz olmayacak. İnternet aracılığı ile işlemlerinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. SSK hizmet dökümü sorgulama işlemi sayesinde, ne zamandır sigortalı olarak çalıştığını, yatırılan sigortanızın ne kadar prim üzerinden yatırıldığını, ne zaman emekli olabileceğinizi, emekli olduğunuz zaman ne kadar miktarda emekli maaşı alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. SSK hizmet dökümü sorgulama işleminizi internet üzerindne iki ayrı şekilde yapabilirsiniz. Birincisi şifresiz olarak sadece size ait olan bazı kimlik bilgileriniz ile ikincisi ise E-Devlet sistemi üzerindne SSK hizmet dökümü sorgulama işlemidir. İşleminizi şifresiz olarak yapabilmeniz için bilmeniz gereken sadece bazı kimlik bilgileriniz olacaktır. Kimliğinizdeki sizden istenilen bilgileri doğru olarak girerek SSK hizmet dökümü sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. E-Devlet sistemi üzerinden SSK hizmet dökümü sorgulama işleminiz ve diğer bütün işlemleriniz için E-Devlet şifresine ihtiyacınız olacaktır. E-Devlet, devlet kamu işlemlerinizi uzun kuyruklar beklemeden hızlı bir şekilde internet üzerinden yapabilmeniz için kurulmuş güvenli bir sistemdir. E-Devlet şifreniz yoksa veya daha önce almış ve unutmuşsanız; size en yakın PTT şubesine giderek belirli bir ücret karşılığında şifre talebinde bulunabilirsiniz.

Şifresiz SSK Hizmet Dökümü Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Şifresiz olarak SSK hizmet dökümü sorgulama işleminiz için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfada öncelikle uyruk kısmını seçmelisiniz. T.C. uyruklu iseniz; T.C. kimlik numaranızı, nüfusa kayıtlı olduğunuz ili, cilt numaranızı, doğum tarihinizin yıl kısmını ve güvenlik kodunu giriniz. Yabancı uyruklu iseniz; T.C. kimlik numaranızı, ikamet tezkere numaranızı, doğum yılınızı ve güvenlik kodunu giriniz. SSK hizmet dökümü sorgulama işleminiz için girdiğiniz kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olduktan sonra "SORGULA" butonun tıklayınız. Şifresiz SSK hizmet dökümü sorgulama işleminizi tamamlamış olacaksınız.

E-Devlet Üzerinden SSK Hizmet Dökümü Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

E-Devlet sistemi üzerinden SSK hizmet dökümü sorgulama işleminiz için gerekli olan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve E-Devlet şifresi olacaktır. E-Devlet sistemi üzerinden SSK hizmet dökümü sorgulama işleminiz için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfada "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna tıklayınız. Kimliğinizi doğrulamak için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra SSK hizmet dökümü sorgulama işleminiz için "Sisteme Giriş Yap" butonuna tıklayınız. E-Devlet sistemi üzerinden E-Devlet şifreniz ile SSK hizmet dökümü sorgulama işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.

SGK SSK Gün Dökümü

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve SGK’ya bağlı SSK kurumuna bağlı olarak çalıştığınız günlerin yer aldığı döküme ulaşabilmek için bu uygulamayı kullanmanız gerekmektedir. Bu bilgiye yine SGK hizmet dökümü ve SSK hizmet dökümü alma işlemiyle ulaşabilirsiniz.

SGK gün dökümü yani SGK hizmet dökümü alma işlemini 2 farklı yoldan gerçekleştirebilirsiniz. İlk yol E-SGM sistemidir. Bu sisteme kimliğinizde bulunan bilgileri gerekli yerlere eksiksiz ve doğru bir şekilde yazdıktan ve girişinizi gerçekleştirdikten sonra ilgili yerlerden ulaşabilirsiniz. Böylece SGK SSK gün dökümü alma işleminin yanı sıra SGK gün dökümü ve SSK gün dökümü işlemini de tamamlamış olacaksanız.

SGK SSK gün dökümü almanın bir diğer yolu da E-Devlet sistemidir. Bu sistem üzerinden E-Devlet şifrenizle sisteme girdikten sonra ilgili yerlerden SSK gün dökümünüzü ve SGK SSK hizmet dökümünüzü alabilir tüm sigorta sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

SGK SSK Ne Zaman Emekli Olabilirim

Sosyal Güvenlik Kurumu, ne zaman emekli olacağını öğrenmek, hesaplamak isteyen vatandaşlar için “ Ne zaman emekli olabilirim “ uygulamasını geliştirmiştir. Bu uygulamanın istediği bilgileri girdikten sonra ne zaman emekli olabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. İstenilen bilgileri SSK hizmet dökümü ve SGK hizmet dökümü bölümünden temin edebilirsiniz. SGK hizmet dökümü ve SSK hizmet dökümü içerisinden SSK’ya giriş tarihiniz ve ödediğiniz prim tutarı istenilen bilgilerden önemli olanlarıdır. Bilgilerinizi girdikten sonra “Gönder” butonuna tıklayarak sigorta sorgulama işleminizi tamamlamış olursunuz.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan kişilere ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti verilmesini SGK sağlamıştır.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan kişilerin ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastalıklardan korunmaları için SGK tarafından bireysel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının belirlenmesine ve SGK’nın bu politikaları uygulamasına katkı sağlamıştır.

Yine SGK tarafından Genel Sağlık Sigortasına bağlı olan kişilere hak ve yükümlülükleri bildirilmelidir.

SGK sayesinde yapacağınız birçok uygulamadan yukarıda bahsetmiştik. Şimdi de SGK uygulamalarını nasıl yapacağınızdan bahsedelim.

SGK SSK emekli maaşı hesaplama işleminizi internet üzerinden çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. SGK’nın resmi sitesinden yapacağınız SGK SSK emekli maaşı hesaplama işlemi için T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekir. SGK SSK emekli maaşı hesaplama için SSK sicil numarasını giriniz. SSK sicil numaranızı bilmiyorsanız SGK SSK emekli maaşı hesaplama yapmadan önce öğrenmelisiniz. SGK SSK emekli maaşı hesaplama için babanızın adınızı giriniz. SGK SSK emekli maaşı hesaplama için nüfus cüzdanınıza kayıtlı olan ili seçiniz. SGK SSK emekli maaşı hesaplama için doğum tarihini gün-ay-yıl biçiminde giriniz. SGK SSK emekli maaşı hesaplama için “Sorgula” butonuna basınız ve SGK SSK emekli maaşı hesaplama işleminizi tamamlayınız.

SGK Sayfası neden açılmıyor?

SGK SORGULAMA EKRANI -- HEMEN şu anda sorgula

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir