SGK’dan destek primi kesintisine ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik kurumu destek primi kesintilerine açıklık getirdi.

SGK’dan destek primi kesintisine ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından destek primi kesintisine ilişkin yapılan açıklamada, sosyal güvenlik destek primi oranının 1 Ekim 2008 tarihine kadar yüzde 10, 1 Ekim 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arasında yüzde 12 olarak uygulandığı hatırlatılarak, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırıldığı ve bu oranın yüzde 15’i geçemeyeceğine ilişkin yasal düzenleme uyarınca halen yüzde 15 olarak uygulandığına dikkat çekildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ’emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerden kesilen sosyal güvenlik destek primine sınırlama getirileceği ve bu kapsamda 59 yaş ve üstünde olanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmeyeceği’ yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bu haberlerin hiçbir gerçekliğinin olmadığı belirtilen açıklamada, "Bilindiği üzere sosyal güvenlik destek primi uygulaması, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılarımız yönünden, 1999 yılında 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na eklenen Ek-20’nci madde ile getirilmiştir.

Buna göre 1479 sayılı Kanuna tabi yaşlılık aylığı bağlananlardan, kısaca herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği aya kadar yüzde 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesileceği hükmü getirilmiştir" denildi.

Sosyal güvenlik destek primi oranının 1 Ekim 2008 tarihine kadar yüzde 10, 1 Ekim 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arasında yüzde 12 olarak uygulandığı hatırlatılan açıklamada, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırıldığı kaydedildi.

Bu oranın yüzde 15’i geçemeyeceğine ilişkin yasal düzenleme uyarınca halen yüzde 15 olarak uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, "Sosyal güvenlik destek primiyle ilgili uygulama yukarıda izah edilen mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir. Dolayısıyla, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerden kesilen sosyal güvenlik destek primine sınırlama getirilmesini ve bu kapsamda 59 yaş ve üstünde olanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmemesini sağlayacak herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir