Serviste 20 gün bekletilen bulaşık makinesinin bedelini geri aldı

Yetkili servis tarafından  20 iş günü içinde tamir edilmeyen bulaşık makinesinin bedeli, garanti süresi dolmuş olmasına rağmen tüketiciye iade edildi.. Karar Ankara 14. Tüketici Mahkemesi tarafından alındı.

mahkemeden tuketiciyi memnun eden karar! garanti suresi dolsa bile...Tüketicinin, 2012 yılının Temmuz ayında satın aldığı bulaşık makinesi,  iki yıllık garanti süresinin dolmasından sonra 1 Nisan 2015'te arızalandı.

Durumun bildirildiği yetkili servis önce makinede "sorun olmadığını"  belirtti. Ancak arızanın sürmesi üzerine tüketicinin haber verdiği yetkili servis  elemanları, makineyi iki defa da tamir için götürdü.

Evden son olarak 6 Mayıs 2015'te götürülen makine aradan günler  geçmesine karşın tüketiciye iade edilmedi.

Tüketici, makinenin ne zaman onarılacağına ilişkin de servisten yanıt  alamadı.
Arızanın haftalarca giderilememesi nedeniyle mağdur olan tüketici,  üretici firma ile yetkili servise ihtar göndererek, bulaşık makinesi bedelinin  iadesini talep etti.

Bedelin kendisine ödenmemesi üzerine makine sahibi, Tüketici Sorunları  Hakem Heyetine başvurarak, bedel iadesi isteminde bulundu. Heyetin talebi  reddetmesinin ardından tüketici, avukatı Olcay Halk Kılıç aracılığıyla dava açtı.

Avukat, dilekçesinde, garanti süresi dolsa dahi, makine için  belirlenen kullanım süresince üretici ve ithalatçıların makinenin tamirinden  sorumlu olduğuna dikkati çekti. Azami tamir süresi geçmesine rağmen ürünün  müvekkiline teslim edilmediğini belirten Kılıç, hakem heyeti kararının iptali ve  bedel iadesi talebinde bulundu.

Ankara 14. Tüketici Mahkemesi, yargılama sonucunda tüketici lehine  karar vererek, bulaşık makinesi bedeli 1016 liranın faiziyle tüketiciye iadesine  hükmetti.

"Bulaşık makinesi 20 iş gününde tamir edilmeliydi"
Mahkemenin gerekçeli kararında, Tüketicinin Korunması Kanunu'nun  58'inci maddesine göre, üretici ve ithalatçıların, ürünlerinin bakanlıkça  belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini  sağlamak zorunda olduğuna işaret edildi.
Gerekçeli kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bir malın yetkili servis istasyonlarındaki tamir süresi, yönetmelikte  belirlenen azami süreyi geçemez. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde dava  konusu ürün için azami tamir süresinin 20 iş günü olduğu, somut olayda  tüketicinin ürünü tamir için yetkili servise bıraktığı, 20 günlük azami tamir  süresi geçmesine rağmen ürünün davacıya teslim edilmemesi nedeniyle ürün  bedelinin davacıya iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *