Sera gazına yakın takip

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlemesiyle, işletmelerden kaynaklanan sera gazı emisyonları takip edilecek.

sera gazina yakin takipYönetmelikte, sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına tabi faaliyetler ile sera gazı emisyonları yer aldı.

Yönetmelik kapsamındaki işletmeler, her yıl 30 Nisan’a kadar, bir önceki yılın 1 Ocak-31 Aralık arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlayacak.

Raporlama ilkelerinin de yer aldığı yönetmeliğe göre, işletmelerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına ilişkin raporun, Bakanlığa gönderilmeden önce yetkilendirilmiş kuruluşlarca doğrulanması zorunlu olacak.

Doğrulayıcı kuruluşlar, faaliyetlerini kamu yararı gözeterek, işletmeciden bağımsız icra edecek.

İşletmeler, faaliyetlere ve sera gazı emisyon izleme planına etki edebilecek değişikliği, en geç 60 gün içinde Bakanlığa bildirmek zorunda olacak.

İşletmecinin herhangi sebepten değişmesi halinde, yeni işletmeci, öncekinin yönetmelik kapsamındaki taahhütlerini ve mükellefiyetlerini başka işleme gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılacak.

Değişikliğe ilişkin bildirim en geç 30 gün içinde Bakanlığa sunulacak.

Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler, elektronik sistemden gerçekleştirilecek.

Yönetmeliğe aykırı hareket eden mükellefiyetlerin gereklerine uymayanlar hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında cezai hükümler uygulanacak. Yönetmeliğin bazı maddeleri 2017’ye kadar yürürlüğe girecek.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 + = 8