Sendikacılıkta yeni dönem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçilere sendikalara üye olabilmesi için e-devlet kapısı üzerinde yapılacak başvuru şartını getirdi.

Sendikacılıkta yeni dönem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “Sendika Üyeliğinin Kazanılması Ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmenliğe göre, “Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işveren sayılanlar, işveren sendikalarına üye olabilir. İşçi ve işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz” hükümleri getirildi. İşçi sendikası üyeliğinin kazanılması konusunda ise yönetmenlikteki şartlar şu şekilde belirlendi: Sendika üyelik başvurusu, işçi tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılır. Üyelik bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır. Üyelik, yetkili organın e-Devlet kapısı üzerinden otuz gün içerisinde başvuruyu kabulü ile kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik başvurusu, yetkili organ tarafından otuz günlük süre içerisinde reddedilmediği takdirde otuzuncu günün sonunda üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. İşçi sendikası üyeliğinden çekilme, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle gerçekleşir. Çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır. Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurul tarafından verilir. Bir yıldan fazla süreyle işsiz kalan işçinin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer. Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin işçi sendikası ile üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika üyeliği bilgilerini düzenli olarak en geç her ayın son gününe kadar güncelleyecek.

İşveren sendikası üyeliği ise, işveren sendikalarına yazılı olarak bildirilecek.

İşçilerin üyelik aidatının miktarı, sendika ve konfederasyonların tüzüğünde gösterilecek. Dayanışma aidatının miktarı ise, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde belirlenecek.

Yönetmenliğe göre; Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanlar, toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri için toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemeleri gerekiyor. Bu konuda işçi sendikasının onayı aranmayacak.

Sendika üyelik ve dayanışma aidatları, yetkili işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilerek sendikaya ödenecek. Üyelik aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen bir ay içinde işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir