Şans oyunları özelleşiyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi'ne ait şans oyunlarının 10 yıllık lisans satışı için ihaleye çıktı.

Şans oyunları özelleşiyor

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, ihale içinön yeterlilik son başvuru tarihi 30 Ocak 2014, son teklif verme tarihiiçin 13 Şubat 2014 olarak belirlendi.
   
İhale için geçici teminat tutarı 10 milyon dolar olacak.

Buna göre,  4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, karşılığı nakit olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare)’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının lisansı, topluca verilmek suretiyle özelleştirilecek.
   
İhale, 24 Kasım 1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunda yer alan “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. 
    
İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek Gerçek kişiler veya yatırım fonları Ortak Girişim Grubu ortağı olabilirler. Ayrıca Ortak Girişim Grubuna ortak olacak yatırım fonlarının bağımsız denetçiler tarafından verilen beyannamede belirtilen “yönetimleri altındaki fonlar” tutarının en az 500.000.000 (beşyüzmilyon) ABD Doları olması ve Ortak Girişim Grubu içerisindeki paylarının %70’i geçmemesi gerekiyor.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir