Sahte Twitter uyarısı yapan Kırkıncı Hocaefendi: Fitne ateşini söndürelim

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Kırkıncı Hocaefendi, şahsıyla ilgisi bulunmayan bir Twitter hesabından atılan mesajların; fitneye vesile olabilecek düzeyde olduğunu, içerisinde hiçbir şekilde İslam itikadı ve uhuvvetle bağdaşmayacak ifadeler yer aldığını açıkladı.

Sahte Twitter uyarısı yapan Kırkıncı Hocaefendi: Fitne ateşini söndürelim

Kırkınca Hocaefendi, sosyal medyada adına açılan sahte hesapla ilgili yalanlama yaptı. 'mehmetkirkinci.com' adlı sitede 'Kamuoyuna Duyurulur' başlıklı açıklama yapan Mehmet Kırkıncı Hocaefendi, Risale-i Nur'dan alıntılarla siyasete bakış açılarına dikkat çekildi.

Açıklamada, nur talebelerinin mevcut meselelere ve siyasete bakış açısı üstadın ifadelerinden şu şekilde duyuruldu: "Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara her şeye bedel, kâfi geliyor. Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, istiklâliyetini ve ihlâsını muhafaza edemez. Her halde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak. Hem maddî mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat ile, birinin hatâsıyla onun mâsum çok taraftarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa, mağlûp düşecek. Hem dünya için dinini bırakan veya âlet edenlerin nazarlarında Kur’ân’ın hiçbir şeye âlet olmayan kudsî hakikatleri, bir propaganda-i siyasette âlet olmuş tevehhüm edilecek. Hem milletin her tabakası, muvafıkı ve muhalifi, memuru ve âmisinin o hakikatlerde hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakirtleri, tam bîtarafane kalmak için siyaseti ve maddî mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lâzım gelmiş." (Şuâlar, On Dördüncü Şuâ, s. 568)

Mehmet Kırkıncı Hocaefendi, açıklamanın devamında, "11 yıldır bu milletin maddi ve manevi imarına vesile olan sayın Başbakanımız ve hükümetimizi takdir ettiğimizi ve hayırlı işlerinde muvaffakiyetleri için dua ve niyazda bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Memleketimiz ve âlem-i İslam’ı sarsan bu fitne ateşinin bir an evvel sönmesi için herkesin üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmesini, huzur ortamına kavuşulmasını Cenab-ı Erhamürrahim’den niyaz ederim." görüşüne yer verdi.

Mehmet Kırkıncı Hocaefendi adına açılan sahte Twitter hesabının kapatıldığı, konuyla ilgili kanuni işlem başlatıldığı vurgulandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir