Resmi ilan fiyatlarında yeni tarife

Bakanlar Kurulunun, Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi ilan fiyatlarında yeni tarife

Gazete'nin bugünkü sayısındaki karara göre, resmi ilanların yayım ücreti, tek sütunda bir santimetrelik boy ile ölçülmek suretiyle tespit edilecek ancak birden fazla sütunu kapsayacak şekilde yayımlanan ilanların sütun sayısının belirlenmesinde; 10 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilan metinleri için tek sütun genişliği 37 milimetre, 8 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilan metinleri için tek sütun genişliği 33 milimetre olacak şekilde kıyasen işlem yapılacak.

Tek sütun olarak yayımlanan ilanlarda ise sütun genişliği bu fıkradaki esaslar dahilinde belirlenecek. Anılan ilanların bu sütun genişliklerine göre ölçümlenebilmesi için gazetelerin içeriklerindeki diğer yazı metinlerinin dizgisinde de yukarıda belirtilen punto büyüklükleri kullanılacak.

Resmi ilan başlıkları 24 puntoyu geçmeyecek ve bu başlıklar ilan metinleriyle mütenasip olacak. Başlık dışında 10 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilanların 5 santimetrelik kısmında en az 12 satır, 8 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilanların 5 santimetrelik kısmında ise yine en az 14 satır yazı bulunacak. İlan metinlerinde 8 puntodan küçük harf kullanılmayacak.

Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütunundaki yayım ücreti 8 lira 90 kuruş, günlük fiili satış ortalaması 10 binden az olmayan gazeteler için 9 lira 80 kuruş, 25 binden az olmayan gazeteler için 19 lira, 50 binden az olmayan gazeteler için de 33 lira olacak.

Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak kuruma ödenecek ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılacak. Kanuni sebeplerden dolayı tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal ödeyecek.

Tarife, yayımlanmasını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *