Rekabet yoğun kredi ihtiyacı artacak

Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, portföylerinin yaklaşık yüzde 87’sini ticari kredilere ayırdıklarını söyledi.

Rekabet yoğun kredi ihtiyacı artacak

Akşam'ın haberine göre Şekerbank İşletme ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Halit Yıldız, Türkiye’de toplam kredilerin Gayri Safi Milli Hâsıla’ya oranının AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında bugünküne kıyasla yaklaşık 3 kat daha büyüme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Yıldız, “KOBİ’lerin kredi kullanım olanaklarının, gelişmiş ülkelerdeki rakiplerinin imkânlarıyla aynı düzeye getirebilecek bir çözüm ortağı olma yolunda yapılan çalışmaların artacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

CAZİP ÖDEME KOŞULLARI

Halit Yıldız, önümüzdeki dönemde özellikle enerji verimliliği yatırımlarına ve ihracatçı KOBİ’lerine yönelik çalışmaların yanı sıra hizmet sektörüne üretim yapan imalatçı KOBİ’ler için uzun vadeli, ödemesiz dönem içeren, cazip faizli paketleri hayata geçireceklerine dikkati çekti.

KAYNAKLAR ÜRETİME AKTARILMALI

HALİT Yıldız, gelecek yıl sektöre ilişkin beklentilerini ise şöyle aktardı: “Bankacılık kaynakları üretime yönlendirilmeli. Sürdürülebilir büyüme için bu konunun önem taşıdığını biliyoruz. Tüm bankalar bu kesimin finansmanının ne kadar önemli olduğunun bilincinde. Bu kararlar elbette esnafa ve işletmelere verilen kredileri öne çıkaracak.”

TİCARİNİN PAYI YÜZDE 87'YE İNDİ
Şekerbank’ın kredilere ve özellikle üretime yönelik kredilere ağırlık vermesinin sadece bugüne özgü bir durum olmadığının altını çizen Halit Yıldız, “30 Eylül 2013 itibarıyla toplam kredi portföyümüz içinde ticari kredilere ayırdığımız yüzde 87 pay ile ticari kredilerin portföy içindeki payı açısından sektörde lider konumdayız” dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *