Muayene ücretlerine rekor zam!

SGK, Ekim 2013'te Sağlıkta Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik yaparak özel hastanelerin vatandaştan 2 kat fark alabilmelerinin yolunu açmıştı. Dahiliye, genel cerrahi ve doğum gibi servislerde fiyatlar hızla artmıştı.

muayene ucretlerine rekor zam!Bu artış vatandaşın özel hastaneden sağlık hizmeti almasını zorlaştırmıştı. Uygulama devlet ve üniversite hastanelerini kapsamıyordu. Posta'nın haberine göre, profesör ücretinde artış olmamıştı. Ancak kısa bir süre sonra üniversite hastaneleri de kapsama almmıştı. 17 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de üniversite hastanelerindeki öğretim üyelerinin yapacağı muayeneler için alacağı ücret, Bakanlar Kurulu kararıyla artırılmıştı. Poliklinik muayeneleri için daha önce SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan, bedelin '1 katı' ücret almacağı şeklindeki karar '2 katı' olarak düzenlenmişti.

Bu düzenleme, kurumların esas aldığı SUT tebliğine 18 Mart 2014 (dün) itibarıyla konuldu. Tebliğ 17 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre; üniversite hastanelerinde (vakıf üniversiteleri hariç) hoca (profesör, doçent ve yardımcı doçent) muayenelerinde hastadan, SUT tebliğinde yer alan ücretin iki katı ücret alınacak. Diğer hizmetler (tetkik ve tahlil) bu tutarm bir katı olacak. Ayrıca, üniversite hastanelerinde, mesai saatleri sonrasında poliklinik muayenesi yapılabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir