Mazlumder'den Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kaldırılması için kampanya

İnsan Hakları ve Mazlumder İçin Dayanışma Derneği (Mazlumder), Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kaldırılması için kampanya başlattı.

Mazlumder'den Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kaldırılması için kampanya

Mazlumder Sakarya Şubesi'nce düzenlenen etkinlikte bir grup Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Mazlumder GYK üyesi Beytullah Önce, eğitim sisteminin sorunlarının yıllardır tartışıla geldiğini söyledi. Eğitimdeki sistem sorununun çözümünün daha temelden alınması gerektiğini kaydeden Önce; "Fakat Tevhid-i Tedrisat Kanunu böyle bir çözümün sürecinin önündeki en büyük engeldir. Bu kanunla birlikte okullar devletin ideolojik aygıtlarına dönüşmüş; maalesef tüm eğitim sistemi tektipçi, ırkçı, militarist ve dayatmacı bir karaktere bürünmüştür. Aradan geçen onlarca yılda, eğitimde birçok şey değişmiş fakat eğitim sisteminin bu özü her defasında muhafaza edilmiştir. Böyle bir eğitim anlayışı, farklı kimliklerin, inançların, kültürlerin ve değer sistemlerinin var olduğu coğrafyamızın toplumsal gerçekliğiyle kesinlikle örtüşmemektedir." dedi.

Eğitim sürecinde öğrencilere ve velilere hiç bir söz, seçim ve karar hakkının tanınmamasını eleştiren Önce, şunları kaydetti; "Eğitimin düşünsel altyapısından, felsefesine, ideolojisine, öğretim programlarından yöntem ve tekniklerine ya da fiziki mekân tasarımına kadar her ayrıntıda, yalnızca ve yalnızca devleti tartışmasız söz sahibi yapan Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitim sisteminde toplumsal taleplerin karşılık bulmasını da engellemektedir. Böylece toplum, vergileriyle işleyen bu eğitim-öğretim sürecine hiçbir şekilde müdâhil olamamaktadır. Eğitimin zorunluluğunun tartışma dışı bırakılması ve insanların yalnızca kendisine sunulan şıklardan herhangi birisini tercih etmek durumunda kalması tartışılması gereken bir sorundur."

Tevhid-i Tedrisat Kanunu kaldırılana kadar sürecek olan bir kampanya başlattıklarını ifade eden Önce; "Talebimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun Numarası ile kabul edilmiş olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kaldırılmasıdır. Böyle bir karar, elbette eğitimdeki tüm sorunların çözümünü sağlamayacaktır! Fakat zorunlu eğitim anlayışının sorgulanmasından, alternatif eğitim modellerinin geliştirilebilmesine kadar birçok konunun gündeme gelebilmesi için önemli bir başlangıç sayılacaktır. Ayrıca toplumun; eğitim sistemindeki siyasi ve ekonomik güçlerin dayattığı anlayışlardan ve amaçlardan kurtularak, kendi isteği ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim verebilmesinin yolu da açılacaktır. Eğitim-öğretim hizmetlerinde tepeden dayatmacılığın yerine, toplumsal taleplerin karşılığını bulabileceği pedagojik anlayışlar ve okullar ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir