Mali disiplin yoktu sağladık

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,'Bize sorarlar 'erken seçim var mı?'
Hayır. Zararımıza da olsa hayır' dedi.

Mali disiplin yoktu sağladık

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen 8. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı başladı. Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantıda konuşan Erdoğan, 'Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürüyor. İstikrar odaklı politikalar sonucunda Türkiye tercih edilen merkez haline gelmiştir' dedi.

ORTALAMA SEÇİM DÖNEMİ 16 AYDI
 Konuşmasında seçim sürelerine de değinen Erdoğan, 'Türkiye'de çok sık seçim yapılırdı. Biz 11 yıl boyunca seçim ekonomisine asla müsade etmedik. 5 ay sonra seçim var. Biz yine aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Seçimlerin zamanında yapılmasına azami özen gösterdik. 11 yıl öncesine kadar ülkemizde çok partili siyasal hayatta ortalama seçim dönemi 16 aydı. Biz geldikten sonra ilan edilen süre ne ise biz o sürede seçim yapıyoruz. Genel seçimler 4 yılda yerel seçimler 5 yılda bir ülkemizde yapılıyor. Bize sorarlar 'erken seçim var mı?' Hayır. Zararımıza da olsa hayır' dedi.
 
    
Türkiye'in artık ekonomik açıdan güvenli bir liman olduğunu kaydeden Başbakan Erdoğan, 'Merkez Bankası'na sürekli para bastırılırdı. 1'in yanında 6 tane sıfır vardı. Göreve geldiğimizde paramızın değeri kalmamıştı. Göreve geldik bu sıfırları attık. Mali disiplin yoktu. Bunu sağladık. Toplumdaki gecici rahatlamalardan sonra biz kalıcı rahatlamayı sağladık. Gerek ulusal gerek ulusalarası sektör Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu biliyor' diye konuştu.

MERKEZ BANKASI'NA SÜREKLİ PARA BASTIRILIRDI

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi 8. Toplantısı'na katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara seslendi. Göreve geldiklerinde Türkiye'de yatırım ortamının bozukluğu ve ekonomik dengelerin olumsuzluğundan bahseden Erdoğan, "Türkiye'de çok sık seçim yapılırdı. Her bir seçim popülist ekonomi politikalarının uygulanmasını gerektirirdi. Merkez Bankası'na sürekli para bastırılırdı. Parada altı tane  sıfır vardı.Akşam yatıyorlardı, sabah kalkıyorlardı bir sıfır." dedi. 
   
Başbakan Erdoğan, ortama  572 milyar dolar tutarındaki ciro ve 1 milyon 375 bin kişilik istihdam ortamı oluşturan uluslararası şirketlerin temsilcilerine hitap etti. Dünya Bankası Başkanı ve 17 konsey üyesine Türkiye'nin son 11 yılda geçirdiği süreci anlatan Erdoğan, 11 yıl önce göreve geldiklerinde Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu özetledi. Erdoğan, Türk Lirası'nın değerinin eskiden çok düşük olduğunu, mali disiplin bulunmadığını anlattı. Erdoğan, alınan ekonomik önlemlerle kalıcı rahatlama sağladıklarının altını çizdi. Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye'de çok sık seçim yapılırdı. Her bir seçim popülüst ekonomi politikalarının uygulanmasını gerektirirdi. Merkez Bankası'na sürekli para bastırılırdı. Parada altı tane  sıfır vardı.Akşam yatıyorlardı, sabah kalkıyorlardı bir sıfır. Paramızın değerini yeniden tesis ettik ve terke edilmiş hedefleri yeniden tesis ettik. " 
   
Kalıcı rahatlama getirdiklerini ve bunun yatırım dünyasına da yansıdığını anlatan Erdoğan, özellikle seçim ekonomisi uygulanması konusunda asla tavizkar olmadıklarını ve bu yola girmediklerini belirtti. Erdoğan, "Seçimlerin anayasal süre içinde yapılmasına azami özen gösterdik. 11 yıl öncesine kadar ortalama seçim süresi 16 aydı. Biz geldikten sonra ilan edilen süre ne ise o süre içinde seçimleri yapıyoruz. Genel seçimler 4 yılda bir, yerel seçimler de 5 yılda bir yapılır. Eskiden bize soruyorlardı 'erken seçim var mı' diye. Hayır.  Zararına da olsa hayır. Ve biz seçim öncesinde biz asla disiplinden taviz vermedik. Bütün bu çabalarımız Türkiye'nin geleceği ve uluslararası yatırımcılar açısından tercih edilen bir yatırım yeri olma özelliğine önemli katkı sağladı." ifadesini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NA SÜREKLİ PARA BASTIRILIRDI

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi 8. Toplantısı'na katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara seslendi. Göreve geldiklerinde Türkiye'de yatırım ortamının bozukluğu ve ekonomik dengelerin olumsuzluğundan bahseden Erdoğan, "Türkiye'de çok sık seçim yapılırdı. Her bir seçim popülist ekonomi politikalarının uygulanmasını gerektirirdi. Merkez Bankası'na sürekli para bastırılırdı. Parada altı tane  sıfır vardı.Akşam yatıyorlardı, sabah kalkıyorlardı bir sıfır." dedi. 
   
Başbakan Erdoğan, ortama  572 milyar dolar tutarındaki ciro ve 1 milyon 375 bin kişilik istihdam ortamı oluşturan uluslararası şirketlerin temsilcilerine hitap etti. Dünya Bankası Başkanı ve 17 konsey üyesine Türkiye'nin son 11 yılda geçirdiği süreci anlatan Erdoğan, 11 yıl önce göreve geldiklerinde Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu özetledi. Erdoğan, Türk Lirası'nın değerinin eskiden çok düşük olduğunu, mali disiplin bulunmadığını anlattı. Erdoğan, alınan ekonomik önlemlerle kalıcı rahatlama sağladıklarının altını çizdi. Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye'de çok sık seçim yapılırdı. Her bir seçim popülüst ekonomi politikalarının uygulanmasını gerektirirdi.
Merkez Bankası'na sürekli para bastırılırdı. Parada altı tane  sıfır vardı.Akşam yatıyorlardı, sabah kalkıyorlardı bir sıfır. Paramızın değerini yeniden tesis ettik ve terke edilmiş hedefleri yeniden tesis ettik. " 
   
Kalıcı rahatlama getirdiklerini ve bunun yatırım dünyasına da yansıdığını anlatan Erdoğan, özellikle seçim ekonomisi uygulanması konusunda asla tavizkar olmadıklarını ve bu yola girmediklerini belirtti. Erdoğan, "Seçimlerin anayasal süre içinde yapılmasına azami özen gösterdik. 11 yıl öncesine kadar ortalama seçim süresi 16 aydı.
Biz geldikten sonra ilan edilen süre ne ise o süre içinde seçimleri yapıyoruz. Genel seçimler 4 yılda bir, yerel seçimler de 5 yılda bir yapılır. Eskiden bize soruyorlardı 'erken seçim var mı' diye. Hayır.  Zararına da olsa hayır. Ve biz seçim öncesinde biz asla disiplinden taviz vermedik. Bütün bu çabalarımız Türkiye'nin geleceği ve uluslararası yatırımcılar açısından tercih edilen bir yatırım yeri olma özelliğine önemli katkı sağladı." ifadesini kullandı.

'BÜYÜME İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE DEAM EDİYOR'

Başbakan Erdoğan, istikrarlı şekilde büyümenin devam ettiğini belirterek, büyüme rakamlarına ilişkin rakamlar da verdi. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2013 yılının birinci çeyreğinde yüzde 2.2, ikinci çeyreğinde ise yüzde 4.4 büyüdüğünü ve Türkiye'nin bu rakamlarla dünya ortalamalarının üzerine çıktığını hatırlattı. Erdoğan, "2012 yılında
gerçekleşen 152 buçuk milyar dolarlık ihracat ve 389 milyar dolarlık ticaret hacmi ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. İhracat pazarlarımızın çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarımız sonunda 2007 yılında tüm ihracatımızın yüzde 57'sini oluşturan ve krizin etkisiyle daralma yaşayan AB pazarına olan ihracatımız 2013 yılının ilk 8 ayında yüzde 41'e gerilemiştir. Buna karşın komşu ve çevre ülkelerle olan ticaretimiz 2013 yılının Ağustos ayı itibariyle 5 kattan fazla artarak 49 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Uygulanan istikrar odaklı politikalar sayesinde Türkiye yatırımcılar açısından tercih edilen bir hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
   
Başbakan yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişine dönük rakamları da paylaştı. Türkiye'nin 2013 yılı Ağustos ayı itibariyle toplam uluslararası doğrudan yatırım tutarının 145 milyar dolara çıktığını belirtti. Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket sayısının da 35 bini aştığını belirten Erdoğan, bu şirketlerin Türkiye'yi yatırım için tercih etmelerinin anlamlı olduğunu ve bu anlamda yatırım için Türkiye'yi tercih ettiklerini ifade etti. Başbakan,  toplantının daha önceki oturmalarına ilişkin bilgileri gözden geçirdiklerini belirterek düzenli olarak bu raporları takip ettiklerini de sözlerine ekledi. 

HUKUKİ DÜZENLEMELER

Erdoğan, iş hayatına yönelik hukuki düzenlemeler konusunda da bilgi verdi. Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla Borçlar Kanunu, hukuk muhakemeleri kanunu gibi bazı kanunlarda köklü değişikllikler yapıldığını ifade etti. Bu konudaki çalışmaların sürdüğünü anlatan Erdoğan, "İş dünyası temsilcilerinin dile getirdiği mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yetkilendirildi. Yabancı personel çalışma izinlerinde kurulan teknik altyapı sayesinde işlemlerin süresi önemli ölçüde kısaltıldı. Sermaye Piyasası Kanun'nda köklü bir değişikliğe gidildi." dedi. Erdoğan, posta hizmetleri ve demiryolu ulaşımıyla ilgili yasal düzenlemelerin de yapıldığını anlattı.

YOLLARA 89 MİLYAR DOLAR

Başkan Erdoğan, yapımı devam eden ve planlanan karayolları ile ilgili olarak 89 milyar liralık yatırımın 2013-2023 yıllarında arasında planlandığını ve bu rakamla 5 bin 550 kilometrelik otoyol yapımının planlandığını kaydetti. Erodoğan bu projelerden biri olan 523 kilometre uzunluğunda olan Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Sabuncubeli Tüneli Projesi ile Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy kesiminin yapımına başlandığını da sözlerine ekdi.

Başbakan Erdoğan, istikrarlı şekilde büyümenin devam ettiğini belirterek, büyüme rakamlarına ilişkin rakamlar da verdi. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2013 yılının birinci çeyreğinde yüzde 2.2, ikinci çeyreğinde ise yüzde 4.4 büyüdüğünü ve Türkiye'nin bu rakamlarla dünya ortalamalarının üzerine çıktığını hatırlattı. Erdoğan, "2012 yılında gerçekleşen 152 buçuk milyar dolarlık ihracat ve 389 milyar dolarlık ticaret hacmi ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. İhracat pazarlarımızın çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarımız sonunda 2007 yılında tüm ihracatımızın yüzde 57'sini oluşturan ve krizin etkisiyle daralma yaşayan AB pazarına olan ihracatımız 2013 yılının ilk 8 ayında yüzde 41'e gerilemiştir. Buna karşın komşu ve çevre ülkelerle olan ticaretimiz 2013 yılının Ağustos ayı itibariyle 5 kattan fazla artarak 49 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Uygulanan istikrar odaklı politikalar sayesinde Türkiye yatırımcılar açısından tercih edilen bir hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
   
Başbakan yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişine dönük rakamları da paylaştı. Türkiye'nin 2013 yılı Ağustos ayı itibariyle toplam uluslararası doğrudan yatırım tutarının 145 milyar dolara çıktığını belirtti. Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket sayısının da 35 bini aştığını belirten Erdoğan, bu şirketlerin Türkiye'yi yatırım için tercih etmelerinin anlamlı olduğunu ve bu anlamda yatırım için Türkiye'yi tercih ettiklerini ifade etti. Başbakan,  toplantının daha önceki oturmalarına ilişkin bilgileri gözden geçirdiklerini belirterek düzenli olarak bu raporları takip ettiklerini de sözlerine ekledi. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.