Mahkemeye verip dosya masrafını geri aldı

Mahkemede hakkını arayan vatandaş, bunda başarılı oldu ve kesilen dosya masrafını geri aldı.

Mahkemeye verdi dosya masrafını geri aldı

Kocaeli 'nde bir bankadan konut kredisi çeken Kudret Şimşek, kesilen dosya masrafını geri alabilmek için avukat gibi dersine çalıştı.

Mahkemede kendisi savunma yaparak hakkını arayan Şimşek, bunda başarılı oldu ve kesilen dosya masrafını geri aldı. Banka, mahkeme kararına rağmen dosya masrafını ödemekte ayak direyince, haciz kararı aldırdı. Şimşek, herkesin korkmadan hakkını araması gerektiğini söyledi. Kudret Şimşek, 2009 yılında bir bankadan konut kredisi kullandı.

Banka, Şimşek'ten bin lira komisyon ve dosya masrafı kesti. Kesintinin haksız yere alındığını düşünen Şimşek, harekete geçti ve Başiskele Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvurdu. Heyet, yaptığı inceleme sonrasında Kudret Şimşek'i haklı bularak şu kararı verdi: "Yapılan incelemede gerek sözleşmede gerekse diğer ödeme planlarında tüketicinin kullanmış olduğu kredilerden yıllara ait toplamda bin lira kredi masraf ve komisyonuna hiçbir belgede yer verilmediği ve doğrudan kesinti yapıldığı tespit edildiği, bu kesintinin banka ve müşteri arasında tartışılmadığı veya tartışıldığına dair hiçbir belge bulunmadığından tek taraflı olarak bankaca yapılan bin lira kesintinin tüketiciye geri iadesine, tüketici hakem heyetince oy birliğiyle karar verildi."

Banka, tüketici hakem heyetinin verdiği karara itiraz ederek, Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Bankanın avukatı savunmasında, davalının müvekkili bankadan konut kredisi aldığını, kredi sözleşmesinin 14. maddesinde, müşteriye ödenmesi gerekli her türlü harç, masraf ve ödemeleri kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder hükmünün bulunduğunu, davalının da bunları kabul ederek kredi kullandığını, ancak daha sonradan ödenen bin lira dosya masrafının iadesi için tüketici hakem heyetine başvurduğunu, hakem heyetinin ise ödenen dosya masrafının iadesine karar verdiğini, verilen kararın bankacılık uygulamasına ve tüketicinin kabul ve taahhüdüne göre yerinde olmadığını belirterek, tüketici hakem heyetinin kararını iptalini talep etti.

Hakkını aramakta kararlı olan Şimşek, mahkeme sürecinde avukat tutmadı. Dersine bir avukat titizliğinde çalışan Şimşek, günlerce bu yönde verilmiş kararları inceledi ve hakim karşısında savunmasını yaptı. Şimşek, savunmasını, "O kadar iyi hazırlandım ve savunma yaptım ki, mahkeme başkanı bile şaşırdı." ifadesiyle değerlendirdi. Şimşek, mahkeme başkanının duruşmada bir şey söylemeyen banka avukatına, "Madem savunma yapmayacaksınız, neden dava açıyorsunuz." diyerek çıkıştığını da aktardı.

Mahkeme, yargılama sonucunda Şimşek'i haklı bularak, şöyle karar verdi: "Taraflar arasında imzalanan tüketici kredi sözleşmesinin 14. maddesinde dosya masrafı alınacağı belirtilmesine rağmen bunun miktarı konusunda sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi taraflar arasında bu hükmün müzakere edildiği konusunda da delil yoktur. Ayrıca taraflara delillerin ibrazı için verilen süre içinde davacı banka dosya masrafı olarak alınan miktarın dayanağı ve hangi kalemlerden oluştuğu ve bunların ayrı ayrı miktarını gösterir herhangi bir belge ibraz etmemiştir. Dosyada mevcut belge ve içeriklerine göre davalıdan alınan dosya parasının 4077 sayılı yasanın 6. maddesinde düzenlenen haksız şart olduğu ve hakem heyeti kararının doğru olduğu kanaatine varılarak, davanın reddine karar verilmiştir."

Sonuçtan memnun olan Kudret Şimşek, kararın kesin olduğunu, Yargıtay yolunun açık olmadığını söyledi. Şimşek, herkesin hakkını araması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bankalar, açtıkları davalarda insanları yıldırmaya çalışıyor. Ancak kimse yılmasın. Hakkını sonuna kadar arasın. Avukat bile tutamasa benim gibi kendilerini savunabilirler. Sonuçta kazanan tüketici olacaktır."

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 + = 16