Kredilerde yeni dönem başlıyor

Kredisini erken ödeyene indirim uygulanacak, temerrüde düşenden yüzde 30'dan fazla faiz alınamayacak, sözleşmede en düşük faiz baz alınacak.

kredilerde yeni donem basliyorTüketici Kanunu'nun kredilere yönelik yol haritası şekillendi. Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği'yle banka kredisi kullananlara çok sayıda kolaylık ve hak getiriliyor.

Kredisini erken ödeyene faiz ve maliyet kalemlerinde indirim, kredi sözleşmelerinde en düşük faiz oranına yer verilmesi, faiz değişikliğinin 60 gün içinde borcunu kapatana yansıtılmaması, temerrüde düşene faizde yüzde 30 sınırı, limit aşımı bilgisinin anlık iletilmesi gibi önemli adımlar atılıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan taslakta yer alan önemli başlıklar şöyle:

BİLEŞİK FAİZ YOK: Temerrüt hali de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmayacak. Ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesini veya taksitle ödeme imkânı sağlayan kredi kartı sözleşmelerinde uygulanacak faiz kredi kartı sözleşmesi uyarınca belirlenen orandan fazla olamayacak.

GECİKMEYE YÜZDE 30 AYARI: Tüketici temerrüde düşerse akdi faizin yüzde 30 fazlasından daha yüksek gecikme faizi istenemeyecek. Daha yüksek tahsis eden, tüketiciye geri ödeyecek. Sözleşmede efektif yıllık faiz oranının yer alması zorunlu olacak.

ERKEN ÖDEMEYE İNDİRİM: Tüketici, vadesi gelmeyen bir veya birden çok taksidi ya da kredi borcunun tamamını erken ödeyebilecek. Bu durumda kredi veren, erken ödenen tutara göre tüm faiz ve maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacak. Vadesinden önce yapılan ödemelerde, erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi faiz oranı ve erken ödenen gün sayısı dikkate alınacak. Faiz, faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve ücret tutarı kadar indirim yapılacak. Erken ödeme indirimi veya faiz hesaplanırken ödemenin yapıldığı tarih esas alınacak.

YAZILI BİLDİRİLECEK: Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret bilgisinin, yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunlu olacak.

İZİNSİZ SİGORTA YASAK: Tüketicinin açık talebi olmadan krediyle ilgili sigorta yapılamayacak.

GELİRE UYGUNLUK: Bankalar, kredi verirken tüketicinin gelir durumuna uygun olup olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklayacak.

DEĞİŞİKLİK YAZILI BİLDİRİLECEK

DÜŞÜK FAİZ BAZ OLACAK: Kredinin maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak akdi faiz oranı, düşük gösterilen efektif yıllık faiz oranına uyacak. Ödeme planı, değişikliklere göre yeniden düzenlenecek.

ANINDA BİLGİ VERİLECEK: Banka bir ayı aşan dönemde limit aşımını, kullanılan tutar, akdi faiz oranı, geciken tutara uygulanacak faizi tüketiciye yazılı olarak bildirecek.

KAPATMAYA 60 GÜN SINIRI: Tüketici faiz değiştikten sonra 60 gün içinde borcunu kapatırsa, bu artış hiçbir şekilde kendisine yansıtılmayacak.

TÜKETİCİYE 14 GÜNLÜK CAYMA HAKKI GELİYOR

14 GÜNLÜK CAYMA HAKKI: Tüketici, 14 gün içinde bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacak.

MASRAF AÇIK YAZILACAK: Belirsiz süreli sözleşmelerde kredinin türü, limiti, değiştiğinde uygulanacak düzenleme, aktif faiz oranı gibi tüm ayrıntılar yer alacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir