Kredi kartı kullananlar dikkat, tamamen değişiyor!

Kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için aylık ortalama net gelirinin 2 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacak.

kredi karti kullananlar dikkat, tamamen degisiyor!Üç kez ödenmeyen kredi kartları kullanıma kapatılacak
Ödenmesi gereken asgari tutar, oranları yükseltildi.

Limit artış işlemi öncesinde, ilgili kişinin gelir düzeyi kontrol edilecek. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlandı.

Kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartlarına ilişkin ödenmesi gereken asgari tutar, dönem borcunun yüzde 25'inden yüzde 30'una, 15 bin liradan 20 bin liraya kadar limitli kredi kartları için ise yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı. Kart teslimi sırasında, kart sahiplerine, bu bilgi yazılı olacak verilecek ve kredi kartı sözleşmelerinde de bu husus belirtilecek.

Bin liraya kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi, kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilecek. Kart çıkaran kuruluşların, müşterileri hakkında müşterinin kredi ödeme performansı, varlık ve yükümlülükleri, sosyal statüsü, eğitim düzeyi, yaşı ve benzeri ödeme gücünün değerlendirilmesinde etkili olabilecek hususlara ilişkin alacakları beyan ve temin edecekleri belgeler çerçevesinde yapacağı değerlendirmeler, ilgili kuruluşça yapılacak teyit niteliğini taşıyacak.

Gelir düzeyi kontrol edilecek

Limit artış işlemi öncesinde, ilgili kişinin gelir düzeyi kontrol edilecek. Yapılan kontrollerde, kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limitinin kart hamilinin gelirinin 4 katını aştığının tespiti durumunda, bu kartlar hakkında limit artış işlemi yapılmayacak.

İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 2 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacak. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti en fazla bin lira olacak.

Üç kez ödenmeyen kredi kartları kullanıma kapatılacak

Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılacak. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamayacak ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulacak.

Asgari ödeme oranları, kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında 1 Ocak 2014 tarihinden 1 Ocak 2015 tarihine kadar yüzde 27, limiti 15 bin ile 20 bin lira arasındaki kredi kartları hakkında aynı tarihler arasında yüzde 32 olarak uygulanacak. Bu uygulama, 1 Ocak 2014 tarihinde, yönetmeliğin diğer maddeleri ise bugünden itbaren geçerli olacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *