Köprüye halka arz göründü

Köprü ve otoyolların halka arzına ilişkin teklif Meclis'e geldi. Teklif yasalaşırsa at yarışları da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kontrolünden çıkıp özelleşecek

Köprüye halka arz göründü

Boğaz köprüleri ve otoyolların halka arzıyla ilgili kanun değişikliği teklifi Meclis'e sunuldu. Teklife göre, otoyolların işletme hakkının verilmesi imtiyaz addolunmayacak. İşletme hakkının verilmesine ilişkin hak ve yükümlülükler, ücretsiz geçiş yapacak araçlar, geçiş ücret tarifeleri, artış oranları, işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmelerde düzenlenecek. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde hisselerin satışına karar verilmesi durumunda, özelleştirme programındaki otoyolların işletme hakkı, imzalanacak işletme hakkı verilmesi sözleşmesi ile hiçbir bedel alınmaksızın işletme hakkı verilmesi sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren 30 yıl süreyle Genel Müdürlük tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yüzde 100 hisselerine sahip olduğu anonim şirkete verilecek. İşletme hakkının verilmesine ilişkin düzenlenecek sözleşmeler damga vergisinden, yapılacak intikal işlemleri veraset ve intikal vergisinden müstesna olacak. Bu anonim şirketteki kamu paylarının satışı tamamlanıncaya kadar bu şirketteki kamuya ait hisseler ile oluşturulması halinde imtiyazlı hisseler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bakan tarafından idare ve temsil edilecek.

AT YARIŞLARI ÖZELLEŞECEK

Teklife göre, yurtiçinde at yarışları düzenleme, yurtiçi ve dışında düzenlenen at yarışları üzerine müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na at yarışları düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilen veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar, bunlar üzerindeki yapı ve tesisler, sözleşme süresince bedelsiz olarak at yarışları düzenleme lisansı sahibinin kullanımına verilecek. Özelleştirme sonrasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yurtiçinde at yarışları düzenleyemeyecek. Teklifle, korumalı işyerlerinin kurulması da teşvik ediliyor. Korumalı işyerleri, çevre temizlik vergisinden muaf tutulacak. Burada çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı fondan karşılanacak.

BOĞAZIN BAKIMI BAŞLIYOR

Boğaz içi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nin büyük onarım ve yapısal takviyesi işi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile Makyol-IHI iş ortaklığı arasında sözleşme imzalandı. Genel Müdürlük, söz konusu iş ortaklığına 15 gün içinde işyeri teslimi yapacak. İş ortaklığı, Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinin büyük onarım ve yapısal takviyesi işine iş yeri tesliminin ardından başlayacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, köprülerin ağır bakım çalışmaları ve yapısal takviyesi için 25 Eylül'de ihale yaptı. İhalede, en düşük teklifi veren Makyol-IHI iş ortaklığı, Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nin büyük onarım ve yapısal takviyesi işini kazanmıştı.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *