Kamu İhale Kurumu, 20 personel alacak

Kamu İhale Kurumu, avukat, programcı, büro ve iletişim görevlisi 20 personel alacak.

KİK 20 personel alacak

Kamu İlahe Kurumu’nun personel giriş sınavı ilanı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Kurum, avukat, programcı, büro ve iletişim görevlisi 20 personel alacak.

Sınava girebilmek için ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında tabloda belirtilen KPSS puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.

Üniversite mezuna olma şartı aranan adaylar, 24 Haziran - 5 Temmuz 2013 tarihi arasında sınava başvuruda bulunacak. Adaylar; sınava katılabilmek için Kurumun resmi internet adresinde yer alan “2013 Yılı Açıktan Atama Sözlü Giriş Sınavı” modülü içindeki “Sınav Başvuru Formunu” elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurarak başvurabilecek. Başvuru formu ve ekleri aday tarafından şahsen veya posta yoluyla gönderilmeyecek. Kuruma elektronik ortamda ulaşmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik olan başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacak.

Sınav; sözlü giriş sınavı olarak yapılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler, Kurumun www.ihale.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve ayrıca bir bildirimde bulunulmayacak.

Sözlü sınav, adayların genel yetenek ve genel kültür bilgisi ve/veya eğitim gördükleri alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilerek tutanağa geçirilecek. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor.