Kartel kalkıyor

12 büyük bankayla sanayi devi Tüpraş için verdiği kararlarla gündeme gelen Rekabet Kurumu, idari para cezaları yönetmeliğini baştan aşağı yeniliyor.

kartel kalkiyorHürriyet'in haberine göre, taslak düzenlemeyle kanunda yer almadığı için hukuki tartışmalara neden olan “kartel” tanımı kaldırılıyor. Bununla birlikte literatürde kartel olarak ifade edilen ihlallerde daha ağır yaptırımlar uygulanması yaklaşımı sürdürülüyor. Bugüne kadar para cezasında toplam ciroyu dikkate alan kurul, bundan sonra ihlalin yapıldığı ürün pazarındaki ciroyu göz önünde bulunduracak.

 “KARTEL” UYUŞMADI KALKTIRekabet ihlali halinde verilecek para cezalarının belirlenmesi için yüzde 30’luk üst sınır getirilecek. Buna göre kurul, cironun yüzde 30’una kadar belirleyeceği miktarı ihlalin gerçekleştiği yıl sayısıyla çarparak temel para cezasını tespit edecek.Rekabetin Korunması Kanunu’nun ihlali halinde verilecek idari para cezalarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılıyor. Yeni düzenlemeyle rekabet ihlali halinde bugüne kadar toplam ciro üzerinden verilen para cezalarında da değişikliğe gidiliyor. Bundan sonra ihlalin yapıldığı ürün pazarındaki ciroyu göz önünde bulunduracak. Kurumlardan gelen görüşler ve yapılacak değerlendirmelerin ardından son şekli verilecek olan yeni düzenleme şu değişiklikleri getiriyor: İLGİLİ PAZARA BAKILACAK Temel para cezasına esas olacak tutar, ihlal yapan katılan teşebbüsün ihlalle doğrudan ya da dolaylı biçimde ilişkili pazar cirosu esas alınarak tespit edilecek. Bu ciro, ilgili pazarda nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve kurul tarafından hesaplanacak olan yıllık net satışlardan oluşacak. Teşebbüs birliklerince gerçekleştirilen ihlal, üyelerin faaliyetleriyle ilgiliyse, kural olarak üye teşebbüslerin ilgili pazar ciroları toplamı esas alınacak. SÜRE 6 AYA İNDİRİLİYORTemel para cezası ihlalin ağırlığı ve süresi esas alınarak belirlenecek. Bu çerçevede kurul, her bir firma için ilgili teşebbüsün piyasa gücünü, ihlalin niteliğini, ihlal neticesinde gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel zarar gibi unsurları dikkate alarak, cironun yüzde 30’una kadar belirleyeceği miktarı ihlalin gerçekleştiği yıl sayısıyla çarparak temel para cezasını tespit edecek. Bu hesaplamada ihlalin 12 aydan kısa bölümleri bir yıl, altı aydan kısa süren müteakip her bir bölümü ise altı ay olarak kabul edilecek. Böylece daha önce 1 yıl 1 aylık rekabet ihlaliyle 4 yıl 11 aylık ihlale aynı ceza verilirken, yeni taslak düzenlemeyle ihlanin süresi ne kadar fazlaysa verilen ceza da o kadar çok olacak. YÜZDE 10’UNU AŞAMAYACAKBelirlenecek idari para cezası miktarı, ceza verilecek teşebbüs üyelerinin nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 10’nu aşamayacak. Bu sınırı aşan idari para cezaları, ceza verilecek teşebbüs üyelerinin yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 10’una indirilecek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir