Kamu ihalesinde fiyat artık tek kriter değil

Kamu İhale Kurumu, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınarak belirlenmesiyle ilgili düzenlemeye gitti.

Kamu ihalesinde fiyat artık tek kriter değil

Kamu İhale Kurumu’nun “Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlarda yeni bir hüküm getirildi. Buna göre kanunun 40. maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenebilecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin hangi yöntem kullanılarak belirlenebileceği hususu tamamen idarenin takdirinde olup fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenmesi durumunda, söz konusu unsurların idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekecek. İdari şartnamede fiyat dışı unsur olarak belirlenen hususların parasal değerlerinin veya nispi ağırlıklarının belirlenmesi gerekecek. Gerekli görülmesi durumunda, yapım işlerinde belirlenen sınır değer katsayıları yerine, işin niteliğine göre mevzuatı uyarınca kendisine yapım işi yaptırma yetkisi verilen bakanlıklar tarafından, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili veya ilişkili olan idareleri için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu idareler dışında kalan idareler için, “1,00”den küçük, “1,20”den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilecek. Bunun yanında Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için “0,90”dan küçük, “1,10’dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkün olacak.

Fiyat dışı unsur olarak yalnızca niceliksel unsurların belirlenmesi zorunlu olmayıp bu kapsamda niteliksel belirlemeler de yapılabilecek. Bu bağlamda, ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik parametreler, kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu ya da ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibarıyla isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecek. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir