Kalpleri ve yeryüzünü İslam'a açan semavi haber!

Kur’ân-ı Kerim, her bir ayeti ve sûresi ile hayatı, zamanı ve insanı açıklayacak yegâne kaynaktır.

Kalpleri ve yeryüzünü İslam'a açan semavi haber!

Bu nedenle O’nu okumanın, anlamaya ve yaşamaya çalışmanın insan için sayılamayacak faydaları vardır. 

Işık Yayınları tarafından yayımlanan ve Prof. Dr. Davut Aydüz tarafından kaleme alınan FETİH SÛRESİ TEFSİRİ, bu eşsiz kaynağı okuma ve anlama adına ortaya konmuş mütevâzî çalışmalardan biri.  Halkımızın çoğunluğu tarafından ezbere bilinen Fetih Sûresi’nin tefsir edilmesinin birçok açıdan faydalar sağlayacağını belirten yazar, kapsamlı ve çok boyutlu bir tefsir hazırlamış okurlarına.

Fetih Sûresi, konu itibariyle İslâm tarihi açısından dönüm noktası diyebileceğimiz çok önemli bir konudan bahsetmektedir. Bu konu, Hicrî 6. yılı Zilkâde ayında yapılan Hudeybiye anlaşmasıdır. Allah celle celâlühû Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in Mekke’li müşriklerle yaptığı bu anlaşmayı, birinci ayette ‘Fethan mubînâ’ (âşikar zafer) olarak nitelendirmiş ve bu yüzden burada yer alan ‘fetih’ kelimesi sûreye isim olmuştur. 

Eser, Fetih Sûresi ile ilgili detaylı bilgiler vermenin yanı sıra, Hudeybiye Anlaşması’nın tarihi arka planını, anlaşma sırasında yaşananları ve sonrasında ortaya çıkan muvaffakiyetleri ele alarak âyetlerin nüzûl sebeplerini araştıran, ayetlerde geçen kavram ve olayları açıklayan bir üslûpla kaleme alınmış.

Fetih Sûresi’nin bir önceki süre olan Muhammed Sûresi ile münasebetini anlamak, Müslümanların aleyhine görünen anlaşmanın Fetih Sûresi’nde neden ‘apaçık bir fetih olarak’ müjdelendiğine cevap bulmak, Allah Resulü sallallâhu aleyhi ve sellem’in bu sûre ile kendisinden önce hiçbir ümmet ferdine nasip olmayan nasıl bir iltifata mazhar olduğunu öğrenmek için Fetih Sûresi Tefsiri; yalın dili ve açıklayıcı üslûbu ile kayda değer bir çalışma.

Allah yolunda ortaya konulan samimiyetin, Resullullah’a edilen bağlılık yemininin semâvi nişânesi ve tüm zamanların iman kahramanlarına verilen bir zafer müjdesi olarak nitelendirebileceğimiz Fetih Sûresi’nin Tefsiri, sûre ile ilgili farklı tefsirlerin karşılaştırmalı yorumlarına da yer veriyor. 

Eser aynı zamanda, her çağda iman gibi bir sırla sınanan insanın karşılaşabileceği akıbetlere, imanın ayrıştırıcılığına ve yenilmez gücüne, Kur’ân’ın açıklayıcı ve aydınlatıcı perspektifinden bakmaya çalışıyor. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir