İşlenmemiş gıda enflasyonu olumlu etkiledi

Merkez Bankası, Kasım ayında enflasyondaki gerilemede işlenmemiş
gıda fiyatlarındaki olumlu gelişmenin belirleyici olduğunu bildirdi.

islenmemis gida enflasyonu olumlu etkilediEnflasyondaki gerilemede işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumlu gelişme belirleyici oldu

Kasım ayında tüketici fiyatları yıllık artış oranı 0,4 puan düşerek yüzde 7,32 olarak gerçekleşti.
   
Merkez Bankası'nın 'Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri' ile ilgili yaptığı değerlendirmeye göre, ayrıca giyim fiyatlarının aylık bazda  mevsimsel ortalamalarının altında bir artış göstermesi de enflasyondaki  düşüşe katkıda bulundu. Gerek giyim hariç temel mallarda gerekse  hizmetlerde enflasyonun ana eğiliminde bir yavaşlama gözlendi. Bu  gelişmeler sonucunda temel enflasyon göstergeleri de aşağı yönlü bir  seyir izledi.
   

Merkez Bankası'nın değerlendirmesinde şu bilgiler verildi:
    "Kasım ayında tüketici fiyatları sabit seyrederken yıllık enflasyon yüzde 7,32’ye gerilemiştir. Bu dönemde ÖKTG-H ve ÖKTG-I  endekslerinin yıllık artış oranı önceki aya kıyasla sırasıyla 0,33 ve 0,27 puanlık azalış göstererek yüzde 7,28 ve yüzde 7,22 olarak gerçekleşmiştir. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, enflasyondaki düşüşün gıda ve temel mal grupları kaynaklı olduğu gözlenmektedir. Bu dönemde söz konusu grupların tüketici enflasyonuna katkısı bir önceki aya kıyasla sırasıyla 0,34 ve 0,13 puan azalmıştır. Öte yandan, enerji ve hizmet gruplarının katkısı sınırlı oranda artmıştır. 
   
Hizmet fiyatları Kasım ayında yüzde 0,35 oranında artmış ve grup yıllık enflasyonu yüzde 7,96’ya yükselmiştir. Alt gruplara bakıldığında yıllık enflasyonun haberleşme ve ulaştırma hizmetlerinde gerilerken kira ve diğer hizmetlerde yükseldiği gözlenmektedir. Özellikle sağlık hizmetleri fiyatlarında Kasım ayında yüksek bir artış kaydedilmiştir. Hizmet enflasyonu yüksek seviyesini korumakla birlikte, mevsimsellikten arındırılmış veriler ana eğilimde yavaşlamaya işaret etmektedir. 
   
Temel mal grubu yıllık enflasyonu Kasım ayında 0,63 puanlık düşüşle yüzde 6,47’ye gerilemiştir. Bu gelişmede büyük ölçüde giyim grubu etkili olmuştur. Bayramın da etkisiyle sezon girişlerinin Ekim ayına kayması sonucunda mevsimsel ortalamaların üzerinde artış kaydeden giyim fiyatlarında Kasım ayında düzeltme gözlenmiştir. Temmuz
ayından itibaren artış eğiliminde olan dayanıklı tüketim malları fiyatları Kasım ayında 0,25 oranında azalırken bu düşüşte otomobil ve beyaz eşya fiyatları etkili olmuştur. Giyim dışı temel mallarda ise yıllık artış oranındaki yükseliş devam etmiştir. 
   
Kasım ayında enerji fiyatları yüzde 0,25 oranında artmıştır. Bu artışın büyük bir kısmı belediyelerce belirlenen su tarifelerindeki yükselişten kaynaklanmıştır. Bunun yanında, bu dönemde tüp gaz, katı yakıt ve akaryakıt fiyatlarında da artış gözlenmiştir. Sonuç olarak, enerji grubu yıllık enflasyonu 0,54 puan artarak yüzde 2,68’e yükselmiştir. Öte yandan, Aralık ayı başında LPG fiyatlarında gözlenen artış grup yıllık enflasyonunu belirgin oranda yükseltebilecektir. 
   
Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon 1,36 puanlık düşüşle yüzde 9,77’ye gerilemiştir. Bu gelişmede taze meyve-sebze kaynaklı olmak üzere işlenmemiş gıda grubu belirleyici olmuştur. Diğer işlenmemiş gıda grubunda ise yıllık enflasyon grup geneline yayılan fiyat artışlarına bağlı olarak yüzde 11,30’a yükselmiştir. Sonuç olarak, işlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonu Kasım ayında 2,02 puan düşerek yüzde 12,93 olmuştur. Dşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 0,49 oranında artarken grup yıllık enflasyonu yüzde 7,35’e gerilemiştir. Yıllık enflasyondaki düşüşün peynir ve diğer süt ürünleri başta olmak üzere alt gruplar geneline yayıldığı gözlenmiştir.

 Kasım ayında üretici fiyatları yüzde 0,62 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu yüzde 5,67’ye gerilemiştir. Bu dönemde, tarım fiyatları yüzde 0,87 artmıştır. Bu artışta, meyve-sebze üretici fiyatlarındaki yükseliş etkili olurken canlı hayvan fiyatları geçen aya kıyasla yatay seyretmiştir. 
   
Kasım ayında imalat sanayi fiyatları yüzde 0,76 oranında artmıştır. Bu yükselişte ana metal fiyatları etkili olmuştur. Bu dönemde petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatları yıllık enflasyonu yüzde 7,33’e yükselmiştir. 
   
MIGS sınıflamasına göre incelendiğinde, Kasım ayında fiyat artışları imalat sanayi geneline yayılırken ara ve sermaye malları fiyat artışlarının ön plana çıktığı gözlenmiştir. Ara malları fiyatlarındaki yükselişte demir ve çelik fiyatları belirleyici olurken sermaye malları fiyatları temelde özel amaçlı makine fiyatlarına bağlı olarak yükselmiştir. 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *