İnşaat sektörüne güven azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven azaldı.

İnşaat sektörüne güven azaldı

Bir önceki ayda; 112,6 olan hizmet sektörü güven endeksi 109,6 değerine; 113,5 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 112,4 değerine ve 91,5 olan inşaat sektörü güven endeksi 87,9 değerine düştü.

İnşaat sektörü güven endeksindeki azalış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi değerlendirmelerindeki kötüleşmeden kaynaklandı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında düşerken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 3,5 oranında azaldı.

Hizmet sektörü güven endeksindeki düşüş, son üç aylık dönemdeki iş durumu, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi değerlendirmelerindeki kötüleşmeden kaynaklandı. Söz konusu alt endeksler Haziran ayında bir önceki aya göre sırası ile yüzde 2,1 ve yüzde 1,2 ve yüzde 4,3 oranlarında azaldı.
Perakende ticaret sektöründeki düşüş, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksindeki yüzde 2,7'lik ve mevcut mal stok seviyesi alt endeksindeki yüzde 0,1'lik kötüleşmelerden kaynaklandı. Son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar alt endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında arttı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.