Hükümetten önemli cami kararı

Hükümet kıyı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte önemli bir değişiklik yaptı.

Hükümetten önemli cami kararı

Değişikliğe göre, sahillerde cami, kilise gibi yasalarda ibadet yerleri olarak tanımlanan dini ibadet yerlerinin inşa edilmesine imkan sağlandı.

Yönetmelik değişikliği ile başta camiler olmak üzere ibadet yerleri, kıyılardaki sosyal ve teknik altyapı tesisleri içinde yer aldı. Buna göre, sahillerde cami, kilise gibi yasalarda ibadet yerleri olarak tanımlanan dini ibadet yerlerinin inşa edilmesine imkan sağlandı.

İBADET YERİ HÜKMÜ EKLENDİ
Yönetmelik değişikliği ile bu yönetmeliğe şu hüküm eklendi: “3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki “Bakanlık” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Sosyal ve Teknik Altyapı Tesisleri” tanımında yer alan “meydan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ibadet yeri,” ibaresi eklenmiş ve “Yat Limanı” tanımının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altyapı tesisleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ibadet yeri,” ibaresi de eklendi. Yönetmelikte eski Bayındırlık Bakanlığı’nın yerine uygulama konusundaki yetkili bakanlığın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu da ifade edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir