Halkbank'a Çalık sorusu

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Sabah ve atv'nin Çalık Grubu'na satışı sırasında Halk Bankası'ndan kullandırılan krediyi, bu kredinin geri ödemesini Meclis gündemine taşıdı. Kart, ödemeler sorunlu olmasına rağmen, Çalık Grubu'na 170 milyon dolarlık yeni bir kredinin daha kullandırıldığını iddia etti.

halkbank'a calik sorusuGenel Müdür Süleyman Aslan'ın tutuklanmasıyla gündeme gelen Halk Bankası'na ilişkin tartışmalar farklı bir boyuta taşındı. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, düzenlediği bir basın toplantısıyla, Sabah ve atv'nin satışı sırasında Çalık Grubu'na kullandırılan kredinin ödeme detaylarını sordu. Kart, teminatların değerlerinin düşük olmasına rağmen yüksek gösterildiğini, ödemelerin ise geciktiğini savundu. Kart, gruba bu gecikmelere rağmen 170 milyon dolarlık  yeni bir kredi daha kullandırıldığını da iddia etti.

Kart, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan rapordaki şu detayları paylaştı:
 
(1) Turkuvaz tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkuller, menkuller ve marka-lisans hakları değerlerinin üzerinde gösterilmiştir.
(2) Gerçekte orta-uzun vadeli döviz kredisi niteliğini taşıyan kredi, Bankacılık Mevzuatı ihlal edilerek “proje kredisi” kapsamında gösterilmiştir. 
(3) Kredi sözleşmesine müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imza atan Çalık Grubu patronu Ahmet Çalık’ın, serbest mal varlığını ortaya koyan bir çalışma yapılmamıştır. Böylece, kefalet imzasının teminat özelliğinde ciddi kuşkular doğdu.

Bu satışın 5411 sayılı Bankacılık Kanununun amir hükümlerine aykırı olduğu, ticari hayatın olağan akışı ve ekonominin gerçekleriyle bağdaşmadığı, sahtecilik pahasına işlemlerin yapıldığı,  kamu kaynakları üzerinden haksız kazanç sağlandığı, yandaş ve siyasi ilişkiler içinde medya yapılanmasının yaratıldığı gerekçesiyle; yasal süreçlerin işletilmesi için Tarafımızdan BDDK Başkanlığına 1 Mayıs 2008 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
 
Tarafımızdan ve İzmir Barosunun merhum Başkanı Avukat Noyan Özkan tarafından yapılan başvurular üzerine , Başbakanlık Teftiş Kurulu inceleme başlatmıştır.
 
Yapılan inceleme sonucu düzenlenen 20.08.2009 tarih-33 / 09 - 067   sayılı   rapora   göre ;
 
"…….bu kapsamda borçlu Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayımcılık AŞ ve Çalık Grubunun, mali, ticari ve iktisadi durumunun belli dönemler halinde Bankalarca değerlendirmeye tabi tutularak , Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık ve Çalık Grubunun borç ödeyebilirliliğiyle  ilgili olarak BDDK’ya düzenli raporlama yapmasının;

 söz konusu değerlendirmelerde öngörülen aksaklıkların niteliğine göre gerekli tedbirlerin alınması ve sonucundan BDDK’ya bilgi verilmesinin yararlı olacağı….;
yaşanabilecek sorunlara karşı Bankalarca gerekli tedbirlerin alınmasının yararlı olacağı......;

kredinin veriliş sürecindeki idari eksikliklerden firma tarafından Bankalara sunulan mali belgelerin (bilanço, gelir tablosu) YMM onaylı olmaması hususunda , Vakıfbank ve Halkbank nezdinde denetim yapan Bankalar Yeminli Murakıbınca gerekli incelemenin yapıldığı ve mevzuata aykırılık raporlarının düzenlendiği…." rapor altına alınmıştır.
 
Kart, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Güdümlü bir şekilde görev yapan Başbakanlık Teftiş Kurulu bile kredi şartlarındaki ciddi riske dikkat çekmiştir. Hem Yüksek Denetleme ve hem de Başbakanlık Teftiş Kurulu raporlarındaki tespitler ve uyarılara rağmen , sözü edilen kredinin Başbakan’ın nüfuzuyla verildiği bir gerçektir.

 Özet ifadeyle; Cumhuriyet tarihinin bu nitelikteki en yüksek kredisi seviyesinde olan 750 milyon Dolar seviyesindeki kaynak , 3 yıl ana para ödemesiz, toplam 10 yıl vadeyle verilmiştir.

 Hal böyle iken;  böylesine imtiyazlı   şartlarla   emsali görülmeyen bir  krediyi alan Çalık Grubunun, bu ödeme şartlarına da uymadığı  gelişmelerden anlaşılmaktadır.
Halkbank’ın,  “Devlet Sırları” misyonunun bulunduğu gerekçesiyle, 17 Aralık’ta başlatılan yolsuzluk operasyonunun üstünü örtmek isteyen, hedef saptırmak isteyen Başbakan; öncelikle bu tablonun hesabını vermek zorundadır."
 
Atilla Kart, Halk Bankası'nın bu ödeme aksaklıklarına rağmen gruba 170 milyon dolarlık yeni bir kredi verdiğini de ileri sürdü ve şunları söyledi:
"Çalık Grubu ödeme şartlarına uymadığı gibi, bir başka şirketi üzerinden 170 Milyon Dolarlık yeni bir kredinin verildiği bilgileri basına yansımıştır.  Sabah –ATV Grubunun sürekli zarar ettiği, Çalık Grubu ve Katarlı ortağı tarafından sağlanan sermayenin yeterli olmadığı için kredinin geri ödemelerinde sıkıntılar yaşandığı, bu sıkıntıların aşılması için Çalık Grubunun bir başka şirketine 170 Milyon Dolarlık yeni kredi açıldığı  ifade edilmektedir. Usulsüzlükler  yeni usulsüzlüklerle kapatılmak istenilmektedir. Bu kredinin teminatlandırılmadığı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasındadır. Usulsüz kredinin yarattığı tahribat ve kamu zararları o kadar ağırdır ki, Hükümet kaynaklı olağanüstü bu desteklere rağmen, Çalık Grubu, Sabah-ATV’yi , yine Hükümetin “özel himayesine mazhar” olduğu bilinen Kalyon Grubuna satmıştır. Kaygı veren bir diğer husus; bu satış sürecinde de yine usulsüzlükler ve yolsuzluklar devam etmektedir. Turkuvaz Medya Grubuna ait  medya organlarının satın alınması için Başbakanın talimatıyla ve bir Bakanın sorumluluğunda , Hükümet’e yakın olan iş adamlarından 100’er Milyon Dolar imece usulüyle para toplandığı ve bu paranın 550 Milyon Dolara ulaştığı  basına yansıyan bilgiler arasındadır. 17 Aralıkta başlatılan operasyonun 2. Ayağında araştırılacak suçlamalar arasında bu olayın da bulunduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştır."
 
Kart, sözlerini şu sorularla bitirdi:
.Çalık Grubu'nun , 750 Milyon Dolarlık krediyle ilgili olarak, Halkbank ve Vakıfbank’a yaptığı ödeme tablosu nedir?
.Ödemelerdeki aksamaya, Yüksek Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu raporlarındaki tespit ve uyarılara rağmen, 170 Milyon Dolarlık hangi yasal ve takdiri gerekçeyle verilebilmiştir?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *