Haliç tabanındaki bakteriden enerji üretildi

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) bilim insanları, enerjide devrim niteliğinde başarı elde etti. YTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bestamin Özkaya ile ekibi, bakteriden üretilen elektrikle LED lambayı yakmayı başardı.

Haliç tabanındaki bakteriden enerji üretildi

21’inci yüzyılın en önemli sorunlarından olarak görülen ‘ Enerji' bilim insanlarını bu konuda daha fazla araştırma yapmaya yönlendiriyor. Fosil yakıtların artan maliyetleri ve çevreye verdikleri zarar alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu kılıyor. DHA'nın haberine göre bu durumu göz önüne alan bilim insanları yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için önemli projelere imza atıyor.

YTÜ öğretim üyelerinden oluşan bir ekip, ilginç bir projeye imza attı. YTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bestamin Özkaya önderliğinde geliştirilen proje, yenilenebilir enerji alanında önemli bir adımın atılmasını sağladı.

HALİÇ'İN TABANINDAN BAKTERİ ALINDI

Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan projede, YTÜ'lü bilim insanları bakteriden elektrik enerjisi üretmeyi başardı.

TÜBİTAK tarafından 500 bin liralık destek alan iki proje yaklaşık 5 yıldır sürdürülüyor. Haliç'in tabanından alınan bakteriler laboratuvar ortamında aşılanarak çoğaltıldı.

Reaktöre üreyen bakterileri arıtma işlemi sırasında ortaya çıkardıkları enerjinin depolanması ile sistem çalışıyor.

"BİYOLOJİK PİL HİÇ BİTMEZ”

Prof. Dr. Bestamin Özkaya şunları söyledi:

"Bakteriden üretilen elektriğin depolandığı sisteme ‘ Mikrobiyal Yakıt Hücreleri' deniyor. Mikrobiyal Yakıt Hücreleri'nin çalışma prensibi, normal pillerle aynı. Mikrobiyal Yakıt Hücreleri hem enerji elde edilebilme potansiyeli hem de çevre dostu olması bakımından alternatif enerji kaynakları için de önemli bir konumda. Pillerin bu kimyası mikrobiyal yakıt hücrelerinde mikroorganizmaların besini parçaladıkları, reaksiyonlar ile aynı özelliklere sahip. Yakıt hücresinin anot bölmesinde ki mikroorganizmalar, organik maddenin oksidasyonundan elektron üretirler ve elektronlar anot elektrotta toplanarak harici bir direnç üzerinden katot elektrota iletilirler ve böylece bir biyolojik pil meydana gelir."

Projenin sorumlusu YTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bestamin Özkaya, çevre kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması alternatif kaynakların çevre dostu olmasını zorunlu kıldığını vurguladı. Özkaya, "Üretim aşamasında en önemli rol atıkları temizleme özelliği bulunan bakterilere düşüyor. Onların açığa çıkarttığı enerji kullanılan düzenek sayesinde depo ediliyor"dedi.

Özkaya, "Evsel nitelikli atık suyu vererek atık sudaki organik maddeyi fermantasyon sağlanarak doğrudan elektrik akımı üretiyoruz" ifadesini kullandı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *