"H" harfinin sırrı.. Fet-Ullah mı Fet-Hullah mı?

F.Gülen'in resmi adı Fetullah'dır ancak kendisi gayriresmi ortamlarda M.FetHullah olarak kullanmakta, kendi ismi üzerinden de takiyye yapmaktadır.

F.GÜLEN'in kendi anlatımından anlaşılan şudur: (Kendine ait tr.fgulen.com adresinde hayatının biyoğrafisi)

Babası, ismini yazdırmak üzere Hasankale’deki nüfus memuruna gittiğinde, nüfus memuru “ben bu ismi kaydetmem” diyerek isme itiraz ediyor. Çünkü memurfethullah”a değil “fe(v)tullah” (anlamı: - haşa - Allah geçersizdir / ölüdür) ismine karşı çıkmıştır.

FeVtullah kelimesi hızlı okunduğunda harf düşmesi gerçekleşerek FetULLAH halini almaktadır.

Fevtullah!ın lügat anlamlarını dikkate alırsak fiilin mastar hali olan “fevtullah فوت الله”ın anlamı (haşa) “Allahın geçersiz kılınması veya mecazi olarak ölmesi”; mazi hali ile “fâtullah فات الله” “Allah öldü / hükmü kalmadı” ve emir kipinde “futullah! فت الله” ” (“futullah”ın Arabça yazılışı fetullah ile aynı) Allahı öldür / geçersiz kıl!” olur.

Babası bu adı ancak 4 yıl sonra jandarma komutanının baskısı ile kabul ettirebilmiş ve adını özellikle FETuLLAH olarak yazdırmıştır.

Fetullah Gülen, 1990 yılında Hisar Camiinde kaydedilmiş video'sunda “Şu Kur’an ki onların arasında ama yetim, babası öldü Kur’an’ın” sözünü defalarca tekrar etmektedir. (Hisar Camii - Hey gidi günler vaazı)

Kur’an Allahın çocuğu değil kelamıdır. Allah evlad edinmekten münezzehdir. Bunu (eğer HOCA olduğunu iddia ediyorsa) zaten kendisi bilir durumdadır. Ama ya Kuran’ın bir insan kelamı olduğunu yani Resulullah’ın sözü olduğunu düşünüyorsa o zaman “babası öldü” ile Resulullah (asm) kast edilmiş demektir. Bu sözler bu durumda kasıtlı bir söz haline gelmektedir. Üstelik ailesi tarafından kendisine konulan isim de aynen bu manaya gelmektedir.

Resmi adı FetUllah'dır ancak kendisi gayriresmi ortamlarda M.FetHullah olarak kullanmaktadır.
'İsmine "H" harfini ekletti' diyen bir kişiyi 4 kez mahkeme yoluyla TEKZİP etmiştir. Yani yazılım hatası değil, bilinçli olarak yazdırılmış bir isimdir "FetUllah".

Resmi evraklarda mecburen gerçek FETULLAH ismini kullanmak zorunda olan F.GÜLEN'in isim takiyyesini ortaya koymak için, aşağıdaki 2 belge yeterli olsa gerek.

Pasaport almak için doldurduğu form:

pasaport2

Vermiş olduğu VEKALETLERDEN biri.. (zaman gazetesi)

vekalet2

Fetullah Gülen zaman içinde fikir kaymasına uğramış birisi değil, aksine çok küçük yaştan itibaren birileri tarafından 80 - 100 yıllık bir proje gereğince bu günlere hazırlanmış ve kendisini çok iyi gizleyebilmiş, GLOBAL FİTNE ÜRETİM MERKEZİ gibi çalışan İSLAM DÜŞMANI bir HAİN'dir..