Futbolcuya yüksek vergi

Maliye'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Meclis'e geldi.

Futbolcuya yüksek vergi

Gelir Vergisi Kanunu Tasarıyla futbolcular başta olmak üzere bazı istisnalar kaldırılırken, çocuk teşvikleri artırılıyor. Girişimciler ve tarım sektöründeki işletmeler de destekleniyor.

Çocuk tanımı genişletilirken, üçüncü çocuk için indirim oranı yüzde 5'ten 10'a çıkarıldı. Asgari ücretin yıllık tutarının, mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan eşi için yüzde 10'u, ilk iki çocuk için yüzde 7,5'i, üçüncü çocuk için ise yüzde 10'u oranında ücrette özel vergi indirimi uygulanacak. Mevcut uygulamada asgari geçim indiriminde üçüncü çocuk için indirim oranı yüzde 5. Üçüncü çocuk için vergi indirimi artırılırken dördüncü çocuk için herhangi bir destek oranı kalmadı.

Her yıl milyonlarca lira kazanan futbolcular yüzde 15 yerine yüzde 25 oranında vergi ödeyecek. Bu oranı Bakanlar Kurulu aşağı veya yukarı çekmeye yetkili. Kardeşine, anne ve babasını kaybeden yeğenlerine bakanlar da vergi indiriminden faydalanabilecek. Kadınların çalışma hayatına katılması için destekleyici vergi düzenlemeleri de yapılıyor. Tasarıyla 255 maddeden oluşan Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu birleştirilerek, 92 maddeye indiriliyor. Mevcut vergi oranları ve tarife yapısında da herhangi bir değişikliğe gidilmezken Kurumlar Vergisi de yüzde 20 oranında alınmaya devam edecek. Genç girişimcilere vergi indirimi getirilirken, Türkiye'de kalma süresi üç yılı aşan yabancı işadamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın çalışanları tüm kazançları üzerinden vergilendirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü bürokratlarının son bir yıldır üzerinde çalıştığı Gelir Vergisi Yasa Tasarısı ile küçük çapta iş yapan, kazancı ancak geçimini sağlamaya yeterli olan kişiler de Gelir Vergisi'nden muaf tutuluyor. Sanatçıların ve mirasçılarının fikir ve sanat eserlerinden elde ettiği gelirlerin kanunda belirtilen haddi aşmayan kısmı vergiden istisna. Engellilere sağlanan vergisel avantajlar da tasarı ile artırılıyor. Kreş hizmetinin yaygınlaştırılması teşvik edilerek kadınların çalışma hayatına katılımını ve aileyle toplum refahını artırmak için nüfus ve aile politikaları çerçevesinde destekleyici vergi düzenlemeleri yapılacak. Sahip olduğu konutu eşinin anne ve babasının ikametine bedelsiz olarak bırakanlar, bu konutlar için emsal kira bedeli üzerinden gelir beyan etmek zorunda olmayacak. Beyanname verme sınırı tasarının ilk halinde 160 bin liraya çıkarılırken, bu rakam Meclis'e gelirken 188 bin lira olarak belirlendi.  Isı yalıtımı ve enerji tasarrufuna yönelik harcamalar, elde edilen kira gelirinden doğrudan indirilecek. Çiftçi ve çiftçilerin yanında çalışan işçilerin asgari ücrete karşılık gelen ücretleri için de vergi desteği getiriliyor. Kentsel rantların ve sermaye kazançlarının vergilendirilmesindeki istisnalar da daraltılıyor. Konut sahipliğinin temel ihtiyaçlar arasında yer almasından hareketle ikamet amacıyla kullanılan tek konutun elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiden istisna edilecek. Genç girişimcilere de vergi indirimi getiriliyor. İlk defa Gelir Vergisi'ne tabi olacak 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilerin iş kurmaları teşvik ediliyor. Bu kapsamda, 3 yıl boyunca elde edilen kazancın asgari ücrete denk gelen kısmı üzerinden hesaplanan vergi, genç girişimciler tarafından verilecek Gelir Vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergiden indirilebilecek.