F.Gülen'in, Kur'an'ı Kerim'i defalarca yere atma alışkanlığı

FETÖ lideri Gülen'in istihbarat servisleriyle olan ilişkisine bir kanıt da eski milletvekili Hilmi Türkmen'den geldi.

Süleyman Hilmi Tunahan Efendi cemaatine mensup emekli vaiz ve müftü Türkmen, Gülen'in istihbarat servisleriyle olan ilişkisini tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu ile paylaştı.

gulen-Kuran-yere-atma

Kur'an'ı yere fırlattı

Mısıroğlu tarafından kaleme alınan "İslamda Tahrif Hareketleri" adlı kitapta Türkmen'in Gülen anısı şu şekilde yer alıyor: "Kendisi vaktiyle İskenderun'da askerlik yaparken ben de orada vaizdim. Bir gün benim de bulunduğum bir camide vaaza çıktı ve orada millete Kur'an-ı Kerim'in kıymetini bilmedikleri yolunda nasihatte bulunurken o mukaddes kitabı, 'Siz işte böyle yaptınız' diyerek kürsüden attı. Cemaat arasında büyük bir galeyan husule gelmişti. Ben orada olmasaydım ihtimal büyük bir hadise cereyan edecekti, milleti güçlükle yatıştırdım. Fethullah'ı alıp evime götürdüm. Genç ve tecrübesiz olduğu için böyle bir hata işlediğini düşünerek teselli ettim ve nasihatler verdim."

F.Gülen DEPRESYONDAYDI

"Aradan yıllar geçti. Ben Manisa'da kurs müdürü idim. Bu (Gülen) gayet perişan bir halde bana geldi. İstanbul'daki arkadaşlarının kendisini beş parasız sokağa attığını ve bundan dolayı gayet sıkıntılı olduğunu söyleyerek benden iş istedi. İskenderun'daki vakıa dolayısıyla ihtiyatlı davrandım ve müftüye müracaatla o sırada izinli olan bir vaizin yerine onu vazifelendirmesini istedim. Bir gün vaaz ederken kürsüde düşüp bayıldı doktorlar depresyon geçirdiğini söyleyerek onu Manisa'daki Akıl Hastanesine sevk ettiler.

fetoKAFA

Bundan bir iki ay sonra çıktı. Yine iş istedi. O zaman İzmir'in Kestane Pazarı'ndaki Kur'an-ı Kerim kursunun idarecilerini tanıyordum. Onu çocuk okutmak üzere oraya yerleştirdim. Beş on gün sonra halini hatırını sormaya gittiğimde baş başa bir kimseyle fiskos ettiğine rast geldim. Konuştuğu adam beni görünce yaydan çıkmış ok gibi fırlayıp kaçtı. Kendisine: Bu kimdir? diye sorduğumda: "Bir talebe velisi" diye cevap verdi. Bu söz doğru değildi. Bu adam beş altı ay evvel bana gelmiş ve MİT'çi hüviyetini gösterdikten sonra, benimle bir meseleyi konuşmak istediğini söylemişti. Söylediği söz şuydu: "Bizim teşkilat, Müslümanların Mustafa Kemal Paşa'ya menfi bir tavır almasından rahatsızdır. Sen bunu düzeltebilirsin. Bunu yaptığın takdirde seni Diyanet İşleri Başkanı yaparız!”

O KİŞİ F.GÜLEN'di..

Türkmen gelen kişiyi tersleyip geri gönderdiğini söylüyor ve devam ediyor: "Bana gelen kişi biz bu işin peşini bırakmayacağız bu işi, birisini bularak muhakkak yapacağız!” diyerek ayrılmıştı. Şimdi anlıyorum ki buldukları adam Fethullah Gülen'di."

(İslamda Tahrif Hareketleri, Cilt 3, sayfa 325,326)

**************

İKİNCİ VAK’A SALİHLİ’DE!

Fetullah Gülen’in, Kur’an-ı Kerim’i yere fırlatma olayı sadece İskenderun’la sınırlı değildi.. Fetullah Gülen, aynı olayı, Manisa'nın Salihli ilçesinde de tekrarlamıştı..

işte O CAMİ.. KARAMAN CAMİİ..

salihli-karaman-cami

Dostlar grubundaki bir vatandaş olayı şöyle anlatmıştı;

“O olaya ben de şahit oldum... Yanılmıyorsam 1979 yılıydı... Karaman Camii’nde oturmuş, Fetullah Gülen’in vaazını dinliyorduk... Gülen, bir an, öyle bir cezbeye kapıldı, öyle heyecanlı sözler sarfetmeye ve öyle öfkelenmeye başladı ki; camide kendini dinleyenleri azarlamaya başladı...

O cezbe haliyle de;

“Siz bu Kitap’ın hükümlerine uymuyorsunuz!.. Siz bu Kitap’a kulak vermiyorsunuz!” diyerek, elindeki Kur’an-ı Kerim’i kürsüden yere fırlattı!..”

BU DEFA KUR’AN’IN HÜKÜMLERİ!

İnsanlar, o günlerde, bu olayı “cezbe hâli” olarak yorumlamışlar; “Her ne sebeple olursa olsun, Kur’an-ı Kerim’in yere fırlatılamayacağını” hiç düşünmemişler!..

“Kur’an-ı Kerim’i yere fırlatan” Fetullah Gülen; hiçbir şey olmamış gibi, daha sonra namazını kılmış ve namazdan sonra da, yine Salihli’deki “Küçük İmam Camii’nin temel atma töreni”ne katılmıştı.

Bugünün gerçekleri ortaya çıktıkça insanlar “Acaba cezbe hâli değil de, başka bir amaçla mı fırsat buldukça Kur’an-ı Kerim’i fırlatıp duruyor?” diye soruyor..

F.GÜLEN, Yahudilere olan Sevgisini gizlemiyor

1979 yılında, “Siz bu Kitab’a uymuyorsunuz!.. Hükümlerine kulak vermiyorsunuz!” diyerek, elindeki “Kur’an-ı Kerim’i yere fırlatan” o günlerin “Hocaefendi”si, bugün kalkar da; Kur’an-ı Kerim’deki“Yahudiler”le ilgili âyetlerin “herkes için” olduğunu söylediğinde, millet de“acaba?” demekte, yerden-göğe haklıdır!

“Yahudilere dair bakışının değiştiğini” söyleyip bir kez daha KUR'AN'ı Kerim'i yere fırlatıyor..

Amerika kaynaklı The Atlantic dergisi, 15 Ağustos 2013’te, Fetullah Gülen’in “Antisemitizm ve Yahudilerle ilgili görüşleri”ni yayınlamıştı...The Atlantic’in, “Antisemitist” olup olmadığı şeklindeki sorusu üzerine; Fetullah Gülen; “Daha önce Kur’an ayetlerini yanlış anladığını” söyleyerek, sonradan “Yahudilere dair bakışının değiştiğini” açıklamış ve şöyle demişti:

“Kemali samimiyetle itiraf etmek lazım ki (Yahudilerle ilgili) ayet ve hadisleri yanlış anlamış ve yaptığım izahlarda yanılmış, olabilirim. Şunu anladım ve daha sonra belirttim ki Kur’an’da veya sünnette yer alan (Yahudilere yönelik) eleştiri ve lanetlemeler belli bir inanca bağlı insanlara değil, herhangi bir insanda olacak karakteristliğe yapılıyor.”

Neredeen, nereye..

1979’da “Kur’an hükümlerine uymuyorsunuz!” diyerek “Kur’an-ı Kerim’i yere fırlatan” Fetullah Gülen, 2013’te, “Kur’an-ı Kerim’in Yahudilerle ilgili hükümlerini yanlış yorumladığını” söylüyor ve bir defa daha “Kur’an’ı yere çarpıyor!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir