Erken ödemede ceza kaldırıldı

Kredi kullanan tüketicilerin borçlarını erken kapatması halinde bankaya erken ödeme tazminatı alma hakkı veren madde kaldırılıyor. Ancak bu hak şimdilik yalnızca tüketici kredileri ile sınırlı. Konut kredilerine yönelik düzenleme ise bugün görüşülecek.

Erken ödemede ceza kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Tüketicinin Korunması Kanun Tasarısı'nda yer alan, kredi borcunun vadesinden önce kapatılması halinde, kredi verene, tüketiciden erken ödeme tazminatı talep etme imkanı veren madde kanun metninden çıkartıldı.

Bu düzenleme tüketici kredilerini kapsarken, konut kredilerini içermiyor. Kanunun konut finansmanı ile ilgili madde görüşmeleri bugünkü oturumda ele alınacak.

Bugün ele alınacak tasarının mevcut hali, konut kredilerinde birden çok taksit ödemesinin veya borç tamamının erken ödenebileceğini, bu durumda konut finansmanı kuruluşunun gerekli indirimi yapmasını düzenliyor. Söz konusu madde de erken ödeme tazminatı düzenlemesi içerdiği için genel kurulda bu konuda da bir önergenin ele alınması bekleniyor.

İŞTE O HÜKÜM

Dün akşam saatlerinde ilk 30 maddesi kabul edilen toplam 88 maddelik kanun tasarısından, hükümet ve muhalefetin ortak önergesiyle, tüketici aleyhine bir düzenleme olması sebebiyle kanunun yapılış amacına ters düştüğü gerekçesiyle çıkartılan hüküm şöyle:

"Belirli bir süreli kredinin erken ödenmesi durumunda, kredi veren erken ödeme tazminatı talep edebilir. Bu tazminat, erken ödeme ile kredi sözleşmesinin sona erme tarihi arasındaki sürenin bir yılı aşmaması durumunda erken ödenen kredi tutarının binde beşini, bir yılı aşması halinde yüzde birini aşamaz. Tazminat...öngörülen faiz tutarını aşamaz."

Söz konusu maddede; tüketicinin, birden çok taksiti tek seferde ödemesi veya, vadesinden önce kredinin tamamını kapatması halinde, kredi verenin miktara göre gerekli faiz ve maliyeti hesaplayarak indirim yapması yükümlülüğünü düzenleyen hükümde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Reuters'e değerlendirmelerde bulunan bir Bakanlık yetkilisi, düzenlemedeki amacın, tüketicilerin ellerine geçebilecek ek parayı öncelikli olarak borç ödemelerinde kullanmalarının teşvik edilmesi olduğunu belirterek, "Böylelikle borç sarmalının azalması yönünde katkı sağlanacak. Maliyet unsurlarından indirim yapılması da, tüketiciyi erken ödemeye teşvik eden en öneli etkendir. Hal böyleyken, tazminat talep edilmesinin mevzuattan çıkartılması olumlu bir gelişme" dedi.

Aynı yetkili, bankaların borç-kredi ilişkilerini kurarken toplam maliyet ve kârı bütün yönleriyle hesaplayarak fiyatlama yaptıkları için, tazminat almayacak olmalarının bankalar açısından bir kayıp sayılamayacağını söyledi.

Başka bir yetkili ise, tüketicinin korunmasıyla ilgili düzenlemelerin gündemde yoğun yerinin olduğu bir dönemde, iptal edilen düzenlemenin tüketiciyi değil, finansal sektörü koruyan bir düzenleme olduğunu; finans sektörüne ek gelir yaratıcı olan unsurun kanunun kapsamından çıkartıldığını söyledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir