Elektrik şirketlerine hangi EPDK sınırı geliyor?

Elektrik üretim şirketlerinin, satacakları elektriğin piyasadan alabilecekleri kısmı, üretim kapasitelerinin yüzde 40'ı ile sınırlandırdı. Karar, özellikle doğalgaz santrallerini etkileyecek.

elektrik sirketlerine epdk siniriEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) enerji santrallerinin yapacağı elektrik ticaretine ilişkin yeni bir karar aldı. Söz konusu karar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin, 30'uncu maddesiyle ilgili. Enerji Günlüğü'nün internet sitesinde DÜNYA Gazatesi yazarlarından Mehmet Kara imzasıyla yer alan habere göre, üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini sayan söz konusu 30'uncu maddenin ç bendinde üretim şirketleri için "Tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya kapasitesini teminen, bir takvim yılı için lisansına dercedilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının, Kurul tarafından belirlenen oranını aşmamak kaydıyla elektrik enerjisi veya kapasitesi alma" ifadesi yer alıyor.

Lisansına derç edilenin yüzde 40'ı EPDK, 21 Kasım 2013 tarihli ve 4709-3 sayılı kararıyla, yönetmelikteki söz konusu 30'uncu maddenin ç bendinde sözü edilen, üretim şirketlerinin alabilecekleri elektrik enerjisi veya kapasitesine ilişkin sınırı ortaya koymuş oldu. Kararda "...bir üretim şirketinin, tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya kapasitesini teminen, bir takvim yılı için lisansına derç edilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde 40'ı kadar olan miktarı veya kapasiteyi piyasadan satın alabileceğine" ifadesi yer aldı. En çok kimler etkilenecek? ETRM Enerji Danışmanlık ve Risk Yönetimi AŞ Kurucu Ortağı Candaş Gülez, Kurul'un bu kararının piyasa ve oyuncular üzerinde önemli etkileri olacağını söyledi. Gülez, "Bugüne kadar üretim kapasitesinin tamamını ikili anlaşmayla satan bir doğalgaz çevrim santrali, taahhüdünün tamamını yine başka bir ikili anlaşma ile bir başkasından veya piyasadan saatın alarak temin edebiliyordu. Yani bu şirketler, elektrik santrallerini hiç çalıştırmadan, üretim yapmadan da kapasitesi kadar ticaret yapabiliyordu. Bu kararla üreteceği elektriği satmak üzere ikili anlaşma yapan şirket, bundan böyle bir takvim yılı içerisinde kapasitesinin ancak yüzde 40'ını piyasadan alabilecek. Bu yüzde 40-60 dengesinin nasıl korunacağı işletmeciler açısından büyük sorun. Bu dengeyi günlük mü yoksa aylık ya da haftalık mı takip etmeli sorusuna cevap bulmak da ciddi bir problem olarak karşımıza çıkacak" dedi. Gaz santralleri dikkat! Gülez'e göre, üretim şirketleri bundan böyle çok ciddi bir planlama ve sağlıklı bir tahmin çalışması yapmadan ikili anlaşma yapamaz ya da yapmamalı. Gülez, "Bir üretici, hidroelektrik santrallerin ful devrede olduğu döneminde elektriğin tamamını piyasadan almayı düşünürse, yılın geri kalanında yüzde 40-60 dengesini korumak için ciddi üretim yapmak zorunda kalacak. Bu da doğalgaz çevrim santrallerinin bir bölümü için çalıştıkça zarar üretmek anlamına gelecek" diye konuştu. "Al ya da öde' sıkıntı kaynağı Gülez, EPDK'nın üretim şirketlerine getirdiği ticaret sınırlamasının, yakıt tedarikini genellikle "al ya da öde" şartlı yıllık ya da daha uzun vadeli kontratla sağlayan doğalgaz santralleri açısından çok kritik olduğunu vurguladı. Gülez, "Bu durum, doğalgaz çevrim santrallerinin al ya da öde kontratlarını da etkileyecek. Bu santraller belki de öngördüklerinden daha fazla gaz harcamak zorunda kalabilecekler. Peki bu miktarda yıl başında öngörmedikleri gazı günü gelince temin edebilecekler mi? Sonuç olarak, bu yüzde 40 kısıtı ciddi bir optimizasyon problemi olarak karşımıza çıkacak ve marjinal maliyetini karşılayamayan teknolojilerin daha yüksek bir fiyat talep etmesini gerektirecek" dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *