''Düzenlemeler en az 40 üyemizi etkileyecek''

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı Attila Köksal, bugün Resmi Gazetede yayımlanan aracı kuruluşlar ile ilgili düzenlemenin en az 40 üyeyi etkileyeceğini belirtti.

''Düzenlemeler en az 40 üyemizi etkileyecek''

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı Attila Köksal, bugün Resmi Gazetede yayımlanan aracı kuruluşlar ile ilgili düzenlemenin en az 40 üyeyi etkileyeceğini belirterek, "Bu üyelerimizin bir kısmı sermaye artırımına giderek faaliyetlerine devam edebilecek, bu yolu tercih etmeyenler ise faaliyetlerini durdurmak
zorunda kalacaktır." dedi.

Köksal yeni düzenlemeler ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Resmi Gazete’de sektörümüzü ilgilendiren çok önemli iki düzenleme yayımlanmıştır. Söz konusu düzenlemeler ile aracılık sektörünün yapabileceği hizmet ve faaliyetlerle, sermaye yapıları yeniden düzenlenmektedir. 

Birliğimiz ve sektörümüz sermaye piyasasının geliştirilmesine yönelik tüm girişimleri desteklemektedir. Bu anlamda, özellikle aracı kurumların faaliyet alanlarını geliştirmeye yönelik olarak yeni düzenlemelerle getirilen olanakları takdirle karşıladığımızı belirtmek isteriz. Genişleyen faaliyet alanlarının daha yüksek ve güçlü sermayeler gerektirdiği de muhakkaktır. 

Ancak, düzenlemelerle getirilen iş kollarının yapılabilmesi için öngörülen sermaye tutarları, benzer ülke örnekleriyle karşılaştırıldığında ve piyasalarımızın boyutu düşünüldüğünde çok yüksek görünmektedir. Özellikle Emir İletimine Aracılık faaliyeti olarak tanımlanan model için gereken 2–10 milyon TL aralığındaki sermaye tutarı, bu faaliyetle yapılabilecek işlerin büyüklüğü düşünüldüğünde, söz konusu sermayenin alternatif getirisini sağlamayabileceği değerlendirilmektedir. 

Bu düzenlemelerin taslak olarak yayımlandığı günden itibaren Birliğimiz, sermaye tutarlarının yüksekliği ve Emir İletimine Aracılık faaliyetinin ülkemiz koşullarına uygun bir model olmadığı konusunda düzenleyici kurumlar ve yetkili kişiler nezdinde birçok girişimde bulunmuştur. Ancak, bugün yayımlanan düzenlemeler sonrasında
Birliğimizce yapılan girişimlerin tercih edilmediğini görmüş bulunuyoruz. Sermaye tutarları konusundaki önerimiz, yine SPK tarafından önerilen yapıya uygun şekilde, yapılacak faaliyet türlerine göre sermaye tutarlarını kademeli olarak artırmaya yönelik olmuştur. Nitekim buna benzer bir yapı portföy yönetim şirketleri tebliğinde düzenlenmiştir. Ayrıca bu asgari özsermayelerin hesaplanmasında esas alınacak olan sermaye yeterliği tebliği hakkında da görüşlerimiz iletilmiş olup, önümüzdeki dönemde yayınlanacak olan bu düzenlemede, önerilerimizin yer alması durumunda, yatırım kuruluşlarına bazı imkanlar sağlanmış olacaktır.  

Düzenlemelerin bu şekilde yürürlüğe girmesi, en az 40 üyemizi etkileyecektir. Bu üyelerimizin bir kısmı sermaye artırımına giderek faaliyetlerine devam edebilecek, bu yolu tercih etmeyenler ise faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacaktır.

Bütün bu gelişmelere rağmen,  düzenlemelerin yürürlük tarihinin bir yıl sonraya ertelenmiş olması, iyimserliğimizi ve ümidimizi devam ettirmektedir. Bu süre zarfında, bu düzenlemelerin yaratabileceği ekonomik ve sosyal sonuçların düzenleyici kurum ve kişiler tarafından tekrar değerlendirileceğini umut ediyoruz. Bu aşamada Birliğimizin gerekli girişimleri sürdürmeye devam edeceğini belirtmek isteriz." 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir