Tüketici Dikkat! Bu ücretler artık kalkıyor

Tüketici hakları açısından önemli düzenlemeler getiren, Tüketiciyi Koruma Kanun tasarısı, TBMM Sanayi, Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

Dikkat! Bu ücretler kalkıyor

Tasarı ile tüketici kredileri, kredi kartları, ön ödemeli konut satışları, kart aidatları, ayıplı mallar gibi bir çok konuda yeni düzenlemeler getiriyor. Tasarının önemli maddeleri şöyle:

KREDİ HESABINA ÜCRET YOK: Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek.

ÖZEL VE ÜCRETSİZ KART: Bankalar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda olacak. Buna aykırı hareket edenlere bir ay süre verilecek. Bir ayda aykırılık giderilmez ise, kart çıkaran kuruluşlara 5 milyon lira ceza verilecek.

KONUT FİNANSMANI: Konut finansmanı sözleşmesi yazılı değilse geçerli olmayacak. Geçerli sözleşme yapmamış olan konut finansman kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek.

TEMERRÜT DURUMU: Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek.

KONUTUN TESLİMİ: Konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu, konutun teslim edilmemesi durumunda, satış sözleşmesinde belirtilen konut teslim tarihinden itibaren kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere 2 yıl olacak. Konutun teslim edilmesi durumunda, teslim edildiği tarihten itibaren kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere aynı süre esas alınacak.

İNDİRİM HAKKI: Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilecek. Bu hallerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacak.

REKLAMLARA SINIRLAMA: Tüketiciyi aldatıcı veya tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamayacak.

ÖRTÜLÜ REKLAM: Reklam olduğu açıkça belirtilmeden yayınlarda, isim, marka, logolarla işletme adlarının reklam amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması, örtülü reklam olarak kabul edilecek. Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlü olacak.

AYIPLI MAL: Satışa sunulan bir malın ayıplı olduğunun tespiti için, dava açabilecek. Mahkeme malın satışını geçici olarak durdurma ya da ayıbı giderme kararları verebilecek. Malın ayıbının ortadan kalkmasının imkansız ise, o mal toplatılacak.

MEYVE GİBİ SABUN: Gıda ürünü olmamalarına rağmen, şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ürünler üretilemeyecek. İthalatı ve ihracatı yasak olacak. Yiyecek taklidi alan tüketiciler, uğradıkları zararlar nedeniyle dava açabilecek.

200 BİN LİRA CEZA: Yasaya aykırı davrananlara 200 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Reklam ihlaline yer veren yerel TV kanalına 10 bin, ulusal TV kanalına 200 bin, yerel radyo kanalına 5 bin, ülke ulusal radyo kanalına 50 bin, internet portalına 50 bin, kısa mesaj yayınına da 25 bin lira para cezası verilecek.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir