Devlet 2013'te nereye ne harcadı

Devlet, 2013 bütçesiyle yaklaşık 1,9 milyar liralık yiyecek, 159,5 milyon liralık içecek alımında bulunurken 450,6 milyon liralık giyim ve kuşam malzemesi satın aldı,

Devlet 2013'te nereye ne harcadı

738,7 milyon lirayı da haberleşme giderleri için harcadı.Geçen yıl, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 927 milyon 326 bin lira, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 293 milyon 82 bin lira, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 418 milyon 50 bin lira görev zararı çıkardı. Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2013 yılında yapılan toplam 396 milyar 910 milyon 97 bin lira tutarındaki bütçe harcaması içinde en yüksek kalemi 83 milyar 366 milyon 78 bin lira ile personel harcamaları oluşturdu. Personel harcamalarının yaklaşık 31,3 milyar liralık bölümünü memurların temel maaşları, 32,5 milyar liralık bölümünü zam ve tazminatlar, 6,6 milyar liralık bölümünü ek çalışma karşılıkları ve 3,1 milyar liralık bölümünü de sosyal haklar oluşturdu. Geçen yıl sözleşmeli personel için yaklaşık 2,4 milyar lira, işçiler için 2,9 milyar lira, geçici personel için 1,4 milyar lira harcama yapıldı. Ayrıca sosyal güvenlik kurumlarına yapılan devlet primi giderleri 14 milyar 118 milyon 916 bin lirayı buldu.
- Muhtara 288,8 milyon lira, milletvekiline 99 milyon lira
Geçen yıl muhtarların ücreti için 288 milyon 829 bin lira, geçici köy korucularının ücreti için 512 milyon 647 bin lira, er-erbaş harçlıkları için 173 milyon 397 bin lira, öğrenci harçlıkları için 61 milyon 626 bin lira harcanırken, personel için yurt dışı öğrenimde ödenen aylıkların toplamı da 41 milyon 655 bin lira oldu.
Geçen yıl ücret olarak milletvekillerine 98 milyon 989 bin lira ödendi. Bu miktarın 32 milyon 754 bin lirasını zam ve tazminatlar, 66 milyon 227 bin lirasını ödenekler, 8 milyon lirasını da sosyal haklar için yapılan ödemeler oluşturdu. Milletvekilleri için ayrıca 1 milyon 995 bin lira sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi olarak ödenirken, milletvekili tedavi ve sağlık malzemesi giderleri de 5 milyon 931 bin lira, ilaç giderleri ise 414 bin lira oldu.
Cumhurbaşkanı ödeneği olarak da 447 bin lira verilirken, istihbarat personeli gideri 529 milyon 761 bin lirayı buldu.
- Suya 456,2 milyon lira
Geçen yıl bütçeden mal ve hizmet alımları giderleri için 28 milyar 527 milyon 853 bin lira çıktı.

Bu miktarın 273 milyon 732 bin lirası kırtasiye alımı, 14 milyon 791 bin lirası büro malzemesi alımı, 260 milyon 417 bin lirası baskı ve cilt giderleri, 456 milyon 203 bin lirası su alımları, 129 milyon 918 bin lirası temizlik malzemesi alımları oluşturdu.

2013'te bütçeden yakacak alımı için 1 milyar 233 milyon 73 bin lira, akaryakıt ve yağ alımları için 1 milyar 508 milyon 929 bin lira, elektrik alımları için 1 milyar 462 milyon 546 bin lira çıktı.

Yiyecek alımları için 1 milyar 945 milyon 225 bin lira, içecek alımları için 159 milyon 548 bin lira, yem alımları için 3 milyon 993 bin lira, giyecek alımları için 396 milyon 549 bin lira, spor malzemeleri için 26 milyon 199 bin lira, tören malzemeleri alımları için 1 milyon 163 bin lira, bando malzemeleri alımları için 2 milyon 88 bin lira harcama yapıldı. Hayvanların kuşamı için de bütçeden 359 bin lira ödendi.

- Güvenlik ve savunmaya 4,6 milyar lira

2013 yılında güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları için 4 milyar 625 milyon 686 bin lira harcama yapıldı.

Bu miktarın 2 milyar 593 milyon 235 bin lirası güvenlik ve savunmaya yönelik silah, araç, gereç ve savaş teçhizatı alımları için, 695 milyon 942 bin lirası güvenlik ve savunmaya yönelik silah, araç, gereç ve savaş teçhizatı işletmeleri için, 409 milyon 702 bin lirası mühimmat alımları için, 157 milyon 574 bin lirası güvenlik ve savunmaya yönelik araştırma-geliştirme giderleri için harcandı.

- Gizli hizmete 1,2 milyar lira harcandı

Kamunun geçen sene gizli hizmet giderleri için yaptığı harcama ise 1 milyar 243 milyon 112 bin lira oldu. Bunun 989 milyon 365 bin lirası gizli hizmet, 253 milyon 747 bin lirası da barışı destekleme ve koruma harekatı giderleri için kullanıldı.

Devletin 2013 yılında posta ve telgraf gideri 336 milyon 523 bin lira, telefon abonelik ve kullanım ücretleri 132 milyon 945 bin lira, bilgiye yönelik abonelik giderleri 163 milyon 439 bin lira, uydu haberleşme giderleri 27 milyon 556 bin lira, hat kira giderleri de 75 milyon 173 bin lira tuttu.

Ayrıca yargılama giderleri 436 milyon 347 bin lira, temsil ve tanıtma giderleri 114 milyon 891 bin lira, menkul mal alım giderleri 210 milyon lira, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri 259 milyon 119 bin liraya mal oldu.

Kamunun geçen yılki cenaze masrafı da 256 bin lira oldu.

- Faize 50 milyar lira gitti

Geçen yıl faiz giderleri için de 49 milyar 986 milyon 50 bin lira harcama gerçekleştirildi.

Bunun 174 milyon 961 bin lirası devlet tahvili için harcanırken, ulusal para cinsinden tahvillerin faiz giderleri 38 milyar 490 milyon 819 bin lirayı, ulusal para cinsinden bonoların faiz giderleri 243 milyon 882 bin lira, dış borç faiz giderleri de 7 milyar 396 milyon 638 bin lirayı buldu.

- Sosyal yardımlar ve görev zararları

2013 bütçesinden Hazine yardımı olarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna 47 milyar 856 milyon 179 bin lira, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 3 milyar 802 milyon 55 bin lira, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 627 milyon 402 bin lira, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 163 milyon 871 bin lira, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne 198 bin 154 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 732 milyon 864 bin lira, Karayolları Genel Müdürlüğüne 2 milyar 618 milyon 865 bin lira, Devlet Su İşleri Müdürlüğüne de 1 milyar 173 milyon 990 bin lira aktarıldı.

Görev zararı ödemeleri kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumuna 24 milyar 312 milyon 279 bin lira, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) 293 milyon 82 bin lira, Halk Bankası'na 414 milyon 83 bin lira, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 927 milyon 326 bin lira, TEKEL'e 560 bin lira, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 14 milyon 324 bin lira, Tarım ve Kredi Kooperatiflerine 3 milyon 418 bin lira, Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) 418 bin 50 bin lira aktarıldı.

Tarımsal amaçlı transferler 8 milyar 690 milyon 339 bin lira oldu. Bunun 807 bin lirasını Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri, 607 milyon lirasını mazot desteği ödemeleri, 718 milyon lirasını gübre desteği ödemeleri, 813 milyon lirasını kütlü pamuk desteği ödemeleri, 330 milyon lirasını yağlık ayçiçek desteği ödemeleri, 999 milyon lirasını buğday desteği ödemeleri, 312 milyon lirasını yem bitkileri desteği ödemeleri, 580 milyon lirasını süt desteği ödemeleri, 303 milyon 998 bin lirasını kırsal kalkınma destekleme ödemeleri oluşturdu.

- Nereye, ne kadar harcandı

2013 bütçesinden bazı kalemler için yapılan harcama tutarları şöyle:

Harcamalar Tutar (bin TL)

----------------------------------------------- ------------------

-Personel giderleri 83.366.078

-Memurlar 74.680.040

-Sözleşmeli personel 2.379.187

-İşçiler 2.927.098

-Geçici personel 1.423.344

-Diğer personel 1.327.212

-Milletvekilleri 98.989

-Cumhurbaşkanı ödeneği 447

-İstihbarat personeli 529.761

-SGK'ya devlet primi giderleri 14.118.916

-Mal ve hizmet alım giderleri 28.527.853

-Kırtasiye alımları 273.732

-Büro malzemesi alımları 14.791

-Periyodik yayın alımları 4.151

-Diğer yayın alımları 56.036

-Baskı ve cilt giderleri 260.417

-Su alımları 456.203

-Temizlik malzemesi alımları 129.918

-Yakacak alımları 1.233.073

-Akaryakıt ve yağ alımları 1.508.929

-Elektrik alımları 1.462.546

-Diğer enerji alımları 20.626

-Yiyecek alımları 1.945.225

-İçecek alımları 159.548

-Yem alımları 3.993

-Giyecek alımları 396.549

-Spor malzemeleri alımları 26.199

-Bando malzemeleri alımı 2.088

-Hayvan kuşamları 359

-Tıbbi malzeme ve ilaç alımı 328.959

-Güv. ve sav. yönelik silah, araç alımı 4.625.686

-NATO giderleri 31.049

-Yolluklar 1.230.121

-Görev giderleri 1.728.419

-Kültür varlıkları alımı ve kor. gid. 2.183

-Gizli hizmet giderleri 1.243.112

-Müteahhitlik hizmetleri 497.410

-Posta ve telgraf giderleri 336.523

-Telefon abonelik ve kullanım ücretleri 132.945

-Bilgiye abonelik giderleri 163.439

-Yolcu taşıma giderleri 1.053.236

-Kiralar 596.742

-Cenaze giderleri 256

-Milletvekili tedavi ve sağ. malz. giderleri 5.931

-Milletvekili ilaç giderleri 414

-Faiz giderleri 49.986.050

-Devlet tahvili 174.961

-Ulusal para cinsinden tah. faiz gid. 38.490.819

-Hazine bonosu 243.882

-Kira sertifikası giderleri 243.917

-Cari transferler 166.675.328

-Görev zararları 27.966.127

-Sosyal Güvenlik Kurumlarına 24.312.279

-Ziraat Bankasına 1.514.333

-Halk Bankasına 414.083

-Hazine yardımları 76.254.519

-Kredi ve Yurtlar Kurumu Gen. Müd. 3.802.055

-Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 627.402

-Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 163.871

-Devlet Opera ve Balesi Gen. Müd. 198.154

-Orman Genel Müdürlüğüne 732.864

-Karayolları Genel Müdürlüğüne 2.618.865

-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 1.173.990

-SGK'ya 47.856.179

-İl Özel İdarelerine 1.927.834

-Belediyelere 870.978

-Yüksek öğrenim kurumlarına 10.715.952

-Dernek, birlik, kurum....vs 449.473

-Kamu işveren sendikalarına 906

-Siyasi partilere 145.184

-Memurların öğle yemeğine 85.182

-Seçim giderleri için 52.126

-Türk kül. var. korunması ve tanıtım 142.073

-Hane halkına yapılan transferler 19.951.207

-Burslar ve harçlıklar 605.511

-Eğitim amaçlı transferler 1.002.896

-Tarımsal amaçlı transferler 8.690.339

-Sosyal amaçlı transferler 5.870.548

-KKTC'ye 206.000

-Sermaye giderleri 16.751.931

-Taşıt alımları 707.853

-İş makinesi alımları 3.025

-Arkeolojik kazı giderleri 13.557

-Kira giderleri 14.064

-Müteahhitlik giderleri 8.740.803

-Sermaye transferi 30.865.325

-Türkiye Bilimsel ve Tek. Araş. Kur. 963.270

-Kredi ve Yurtlar Kurumu Gen. Müd. 626.500

-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 395.330

-Orman Genel Müdürlüğüne 461.835

-Ceza ve infaz kurumlarına 677.997

-Karayolları Genel Müdürlüğüne 11.670.995

-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 6.508.065

-Borç verme 6.618.616

TOPLAM HARCAMA: 396.910.097