DES: 28 Şubat mağdurları beklemekten yoruldu

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, hükümetin hazırladığı yeni ‘torba kanun’ tasarısıyla 28 Şubat mağduru devlet memurlarına da ‘af’ getirmeye çalıştığını belirterek, teşekkür etti.

DES: 28 Şubat mağdurları beklemekten yorulduGürkan Avcı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, uyarıları dikkate aldığı için hükümete teşekkür etti. Avcı, 2006 ve 2012 yılında yapılan yasal düzenlemelerde olduğu gibi bu tasarının da maalesef mağdurların sorununu tam olarak çözecek nitelikte olmadığını belirterek, "Biz hükümetten sendikamız hukuk servisi tarafından hazırlayarak kendilerine verdiğimiz ‘Kanun Taslağı’ doğrultusunda ve kâmil manada bir yasal çalışma yapmasını bekliyorduk.” dedi.

STAJYERLERİ KAPSAMIYOR

DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, 28 Şubat sürecinde binlerce öğretmen, polis, mühendis, asker, doktor, hemşirenin disiplin soruşturmaları ve baskılarla işten çıkarıldığını yahut istifaya zorlandığını söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, şöyle devam etti: “Atılan veya müstafi sayılan memurların çoğu stajyerliği kalkmamış yahut özellikle kaldırılmamış kamu görevlileriydi. Biz stajyer memurlar dâhil görevlerinden atılan, istifaya zorlanan tüm memurların mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Biz başta Ak Parti olmak üzere diğer siyasi partilere de '28 Şubat Döneminde Mağdur Olan Kamu Görevlilerinin Mağduriyetlerinin Giderilmesi İçin Kanun Taslağı' hazırlayarak bizzat sunduk. Televizyonlardan, gazetelerden ve sendikal toplantılarımızda bu mağdur kardeşlerimizin sorunlarını ve nasıl bir çözüm süreci izlenmesi gerektiğini en yüksek perdeden dile getirdik. Fakat Hükümet bu sorunu 11 yıldır maalesef çözemedi. Hükümetten ve siyasi partilerimizden hassasiyet ve alaka bekliyoruz.”

"BOŞ KADRO VE UYGUN POZİSYON BULUNURSA"

Gürkan Avcı, Meclis’e sunulan torba kanun tasarısında, başta 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere birçok konuda yeni düzenlemeler getirdiğini ve ‘torba tasarı’yla yapılması planlanan kritik düzenleme de 28 Şubat 1997’den sonra disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların şartları taşımaları kaydıyla, yeniden göreve alınmalarının önünün açılmaya çalışıldığını kaydederek,“Bu kişiler, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları, durumlarına uygun boş kadro ya da pozisyon bulunması, bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşıması koşuluyla devlet memuru olabilecek.” diye konuştu.

"HERKESİ KAPSAMALI"

Hükümetin, 2006 ve en son 2012 yılında gerçekleştirdiği yasal düzenlemelerle, 23 Nisan 1999 tarihinden sonra işine son verilen memurların mesleklerine geri dönmelerine ve sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesine imkân sağlandığını da kaydeden Avcı, “Taslak, baskı, sürgün, disiplin soruşturmaları gibi antidemokratik yöntemlerle istifaya zorlanan ve müstafi sayılan bütün kamu görevlilerini kapsamalıdır. Stajyer memurları da özellikle kapsamalıdır. Atılanlara ve istifa etmek zorunda kalanlara, boşta geçen sürelerinin emekliliklerine sayılması sağlanmalıdır. İstifa etmek zorunda kalanların hem ellerinde hem de sicil dosyalarında yapılan baskı, sürgün ve disiplin soruşturmalarına ilişkin belgeler ile mahkeme kayıtları mevcut olduğu için herhangi bir suiistimale neden olacak bir durum söz konusu olmayacaktır.” görüşünü aktardı.