CHP'den evi olanlara vergi yükü şoku

Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak 6360 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi 27 numaralı fıkrası için iptal kararı aldıran CHP, tüm Türkiye'deki belediyeleri geçmişe dönük vatandaşlardan Yol Harcamalarına Katılma Payını almak zorunda bıraktı.

CHP'den evi olanlara vergi yükü şoku

Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak '6360 sayılı kanunda yer alan Geçici 1. Madde 27 numaralı fıkrası' için Anayasa'ya aykırı olduğu sebebiyle iptal kararı aldıran Cumhuriyet Halk Partisi, vatandaşın sırtına bir yük daha bindirdi. Bilindiği üzere 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun meclis tarafından kabul edilmişti. Ancak CHP kabul edilen kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak 27 numaralı fıkrada yer alan "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle 2464 sayılı Kanunun 86ncı maddesi uyarınca tarh edilmemiş harcamalara katılma payları belediye meclisi kararıyla alınmayabilir." hükmünü iptal ettirdi.
Anayasa Mahkemesi yeni çalışmalar için belediyelere açık kapı bıraktı
CHP'nin başvurusunda yer alan ve yine iptali ve yürürlülüklerinin durdurulması istenen  26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86'ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ise Anayasa Mahkemesince aşağıdaki şekilde değiştirildi, "Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir." Bu değişiklikle belediyelere geleceğe yönelik gerçekleştireceği çalışmalarda açık bir kapı bırakan Anayasa Mahkemesi, belediyelerce bundan sonra yapılacak yol çalışmalarında vatandaştan 2. vergi alınmamasına dair açık bir kapı bıraktı.
Belediyeler artık geriye dönük katılım payını almak zorunda!
Bu iptal kararıyla vatandaşın sırtına milyonlarca liralık vergi yükleyen CHP yönetimini eleştiren Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, "Sadece Pendik ilçesinde geçmişte yapılan yol çalışmalarına yönelik olarak vatandaştan alınacak toplamda 40 milyon TL'lik bir geri ödeme yükü söz konusu. CHP yönetimi, bu tutumuyla vatandaşın cebine göz dikmiştir. Bu yol çalışmaları zaten vatandaşın verdiği vergilerle yapılıyor. Bunun üstüne halktan yol çalışmaları için 2. vergi almak vatandaşın cebine göz dikmektir. Daha önce de Belediyelerce verdiğimiz üniversite öğrencilerine yönelik bursları Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak engelleyen CHP yönetimi, bir bölgedeki kaldırımdan ve yoldan sadece o bölgede oturanlar veya ticaret yapanlar mı faydalanıyor sanıyor?. O kaldırımlar ve yollar herkesçe kullanılıyor" şeklinde konuştu.
‘Belediyeler katkı payı için ortak bir karar almalı'
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise bugüne kadar vatandaşa bu vergi yükünü yansıtmadıklarını, henüz daha bu durum için bir hazırlık yapmadıklarını söyledi. Genç, CHP'nin bir torba yasanın bütününe itiraz ettiğini ifade etti. "Bugüne kadar yol katılım payı almadım. Girişimim de olmadı" diyen Genç, "Belediyeler ortak bir dilde konuşup ortak bir karar almalı" dedi.
‘İtiraz bu madde için değildi ve yasal bir haktı'
Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ise bu değişiklikten haberi olduğunu söyleyerek, "CHP, il genel meclislerinin kaldırılmasına itiraz etti. Yasal haklarını kullandılar. Direkt bu madde için yapılan bir itiraz yok. Yasal durum, kanun ne diyorsa onu yapacağız. Ama Kadıköy'de çok büyük bir vergi yükü gelmez. O bütçeler bizim belediyemiz için önemli bütçe olmaz" dedi.
NASIL HESAPLANIYOR?
Vatandaştan toplanan emlak vergisi, çöp vergisinin yanı sıra yola katkı payı vergisi de yolda. Belediyeler bu vergiyi asfalt ve malzeme maliyetine göre hesaplıyor. Maliyet, yola cepheli mülkü olan vatandaşın hisse oranına bölünüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir