Boğaziçi ve FSM Köprüsü ihalesinde erteleme

Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinin büyük onarımı ve yapısal takviyesi için daha önce 5 Eylül olarak açıklanan ihale tarihi, 25 Eylül'e ertelendi.

Boğaziçi ve FSM Köprüsü ihalesinde erteleme

İstanbul’un iki yakasını birleştiren köprüler için belirlenen ihale tarihi, 25 Eylül’e ertelendi.

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak ihaleye teklif verecekler, ihale dokümanını 1.200 lira karşılığı satın alacak Yaklaşık 540 gün sürmesi planlanan çalışmalar, sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılmasıyla başlayacak.

İhalede yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak. İhaleye teklif verecekler, ihale dokümanını 1.200 lira karşılığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden satın alacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

KÖPRÜLERDE DEV ONARIM İŞLEMİ
İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecek. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 gün olacak. İhalede, konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

Boğaziçi Köprüsü askı halatları değişimini öngören Amerikan Parsons firmasının yürüttüğü Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Bakım, Onarım ve Yapısal Takviye Projesi Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri işi 26 Nisan'da tamamlandı.

Köprülerin Bakım, Onarım, Yapısal Takviye ve askı halat değişim çalışmaları yapım işi için 5 Eylül olarak açıklanan ihale tarihi en son olarak 25 Eylül olarak belirlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 9 = 1