Belediyeler Sayıştay denetiminden çıkmıyor

Sayıştay, belediyeleri kendi denetiminden çıkaran yeni bir düzenleme bulunmadığını, Sayıştay Kanunu'nda belirtildiği haliyle belediyelerin denetim kapsamında yer almaya devam ettiğini söyledi.

Belediyeler Sayıştay denetiminden çıkmıyor

Sayıştay'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Belediyeler seçim öncesi denetimsiz', 'Sayıştay denetim programlarında belediyeler yer almıyor' ve 'Belediye denetimlerinde siyasi kriter uygulanmakta" iddiaları üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada, basında yer alan haberlerde, belediyeleri Sayıştay denetiminden çıkaran yeni bir yasal düzenleme yapılmış gibi gösterilerek kamuoyuna yanlış bilgi aktarıldığı kaydedilerek, 'Belediyeleri Sayıştay denetiminden çıkaran yeni bir düzenleme bulunmamaktadır. Belediyeler, Sayıştay Kanunu'nda belirtildiği haliyle denetim kapsamında yer almaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Sayıştayca 2013 yılında belediyelerin denetim programına alınmadığı iddialarının tümüyle gerçek dışı olduğu kaydedilen açıklamada, Sayıştayca 2012 yılında 16 büyükşehir belediyesi, 14 büyükşehire bağlı kuruluş, 41 büyükşehir ilçe belediyesi, 61 il belediyesinin denetlendiği ve kurum denetim raporlarının düzenlendiğinin altı çizildi. Sayıştay, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verildi: '2013 yılında ise Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, 6085 sayılı Kanun'un 31. maddesi gereğince 2013 yılı Denetim Programını 14 Mayıs 2013 tarih ve 2013 sayılı toplantısında karara bağlayarak yayınlamıştır. Bu kararda, 16 büyükşehir belediyesi, 19 büyükşehir belediyesine bağlı kuruzluşlar, 44 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyeleri 64 il belediyesi denetim programına alınmış olup bu yıla ait denetim faaliyetleri halen sürmektedir. Denetimlerde herhangi bir aksama ve kesinti bulunmamaktadır. Ayrıca Sayıştayca hazırlanan denetim programlarında denetlenecek belediyeler belirlenirken siyasi kriter uygulanması söz konusu değildir. Denetim Programı, kamu idarelerinin faaliyetlerinin nitelik ve niceliği, bütçe büyüklükleri, denetlenme sıklığı, ihbar ve şikayetler, geçmiş yıl denetim sonuçları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Denetim programına alınan belediyeler de yukarıdaki kriterlerle büyüklük, bütçe hacmi gibi önem ve öncelik sırasına göre belirlenmektedir. Örneğin 16 Büyükşehir Belediyesi tümüyle denetlenmekte, il ve ilçe belediyeleri de öncelik kriterlerine göre programa dahil edilmektedir. Sayıştay belediyelere ilişkin olarak hiçbir durumda iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan tam bir tarafsızlıkla denetimini gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla söz konusu haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamakta olup tümüyle yanlış, eksik, yanıltıcı bilgilendirmelerdir. Bu tutum da basın etik ilkelerine uygun düşmemektedir. Sayıştay, anayasal bir kurum olarak yasaların kendine verdiği görev, yetki ve sorumlulukla hareket etmekte ve aynı tutumu, sorumluluğu halkımızı doğru bilgilendirmek olan basından da beklemektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir