Bankaların faiz dışı gelirleri ne kadar

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, “Türkiye’de faaliyet gösteren 49 banka 2012 yılında 23 milyar 649 milyon lira net kar elde etmiştir.

Bankaların faiz dışı gelirleri ne kadar

BDDK Aralık 2012 Raporu’na göre 2012’de bankaların faiz dışı gelir kalemlerinde yer alan bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonlardan elde ettiği gelir 19 milyar 237 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup bu rakam toplam gelirin yüzde 13,5’ini teşkil etmektedir” dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bankaların tüketicilerden aldıkları faiz dışı ücretler ve bankalara yapılan tüketici şikayetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye’de 49 bankanın faaliyet gösterdiğini belirten Bakan Yazıcı, bankacılık sektörünün aktif toplamının 2013 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.2 artarak bir milyar 428 milyon TL seviyesine ulaştığını söyledi. Mart 2013 itibarıyla 280.1 milyar TL seviyesine ulaşan bireysel kredilerin 73.7 milyar TL’sinin kredi kartı alacaklarından, 206.5 milyar TL’sinin ise tüketici kredilerinden olduğunu ifade eden Bakan Yazıcı, “Özellikle 2011 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren kredi kartı alacakları tüketici kredilerinden daha hızlı bir artış sergilemektedir. Bankacılık sektörü dönem net karı önceki yılın aynı dönemine kıyasla 973 milyon TL artarak Mart 2013’te 6 milyar 953 milyon TL’ye yükselmiştir. Sektörde faaliyet gösteren 49 bankadan 25’inin kârında, son bir yıllık dönemde artış gerçekleşmiştir. Mayıs 2013 tarihi itibariyle; ülkemizdeki Toplam Kredi Kartı Sayısı 56 milyon 361 bin 749 adet, Banka Kartı sayısı ise 95 milyon 129 bin 839 adet olarak gerçekleşmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankalar faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların niteliklerini ve sınırlarını serbestçe belirleyebilmektedir” dedi.
Türkiye’de faaliyet gösteren 49 bankanın 2012 yılında 23 milyar 649 milyon lira net kar elde ettiğini belirten Bakan Yazıcı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Aralık 2012 Raporu’na göre 2012’de bankaların faiz dışı gelir kalemlerinde yer alan bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonlardan elde ettiği gelirin 19 milyar 237 milyon TL olarak gerçekleştiğini, bu rakamların toplam gelirin yüzde 13.5’ini (142 milyar 496 milyon TL) teşkil ettiğini söyledi.
BDDK’nın Mart 2013 Raporuna göre, bankacılık sektörünün dönem net karının önceki yılın aynı dönemine kıyasla 973 milyon TL (yüzde 16.3) artarak Mart 2013’te 6 milyar 953 milyon TL’ye yükseldiğine dikkat çeken Bakan Yazıcı, açıklamasında şunları kaydetti:
“Mart 2012 - 2013 döneminde, faiz dışı gelir kalemlerinden bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonlar, yüzde 22,5’lik (985 milyon TL) artışla 5 milyar 359 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bu rakam toplam gelirin yüzde 14.7’sine tekabül etmektedir. Bankaların vatandaşlarımızdan aldıkları kredi kartı aidatı, kredi dosya masrafı gibi ücretlerle ilgili olarak, gerek internet sitelerinde gerekse diğer basın-yayın kuruluşları tarafından yapılan haberler yankı uyandırmakta, bahse konu kalemlerden alınan ücret ve komisyonlara karşı tüketicilerimiz Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine başvurarak hak arama yoluna gitmektedirler. Bu doğrultuda 2012 yılında Hakem heyetlerimize yapılan 446 bin 054 adet başvurunun 263 bin 428 adedi (yaklaşık yüzde 59) Bankacılık sektörüne ilişkin başvurulardan oluşmakta olup, sektöre ilişkin tüketici şikayetlerinde geçmiş yıllara göre artış gözlemlenmektedir. 2013 yılının ilk dört ayında ise Hakem heyetlerimize 198 bin 314 adet başvuru yapılmış olup, bunun 135 bin 525 adedi (yaklaşık yüzde 68) Bankacılık sektörüne ilişkin başvurulardan oluşmaktadır. Toplam başvurular içerisinde Bankacılık sektörünün payının yüzde 59’dan yüzde 68’e yükseldiği görülmektedir.”
Yazıcı, “Büyüme sürecindeki bankacılık sektöründe, ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirleriyle bankaların işletme giderlerini karşılama oranının 2012 yılı sonu itibariyle yüzde 64 olarak gerçekleşmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda bahse konusu ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirlerinin Bankalar açısından neden vazgeçilmez olduğu bir defa daha açıkça görülmektedir” diye konuştu.
Türkiye’de faiz oranlarının ciddi oranda düşmesinden sonra, bankaların faiz dışı gelirlerinde hızlı bir artış gözlendiğinin altını çizen Bakan Yazıcı, “Böylece, banka gelirlerinin faiz gelirlerine olan bağımlılığı azalmıştır. Bu gün itibari ile bankaların tüketicilerden çeşitli isimler altında olmak üzere toplam 60 çeşit ücret ve komisyon tahsil ettikleri görülmektedir. Bu kapsamda, bankalar; kredi kartı aidat ücreti, hesap işletim ücreti, kredi kartı yenileme ücreti, hesap özeti ücreti, ipotek fek ücreti, nakit çekme ücreti, ortak ATM’den nakit çekme ücreti, işlemsizlik ücreti gibi değişik isimler altında tüketicilerden para tahsil etmektedirler. Örneğin bankalar, hesabında para bulunan ve buna ilişkin işlemler yapan tüketicilerden belli aralıklarla hesap işletim ücreti alırken; belli bir süre işlem görmeyen hesaplardan da kesinti yaparak işlemsizlik ücreti almaktadırlar. Bütün bu hususlar dikkate alınarak Bakanlığımızca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarında konuya ilişkin düzenlemeler yapılarak Bankaların tüketiciden faiz dışında aldığı ücret, komisyon ve masrafların Bakanlığımızın görüşünün alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirleneceği hükmüne yer verilmiştir” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir