Ar-Ge çalışmalarına büyük destek

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), “Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri için Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2008-2013” raporunu açıkladı.

Ar-Ge çalışmalarına büyük destek

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2012 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artışla 4 milyar 523 milyon TL harcama yapıldı.

Bu sonuca göre 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içerisindeki oranı yüzde 0,32, Merkezi Yönetim Bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1,11 oldu. Bu oranlar 2011 yılında sırasıyla yüzde 0,34 ve yüzde 1,27 oldu.

2013 yılı bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre Merkezi Yönetim Bütçesi’nden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 4 milyar 770 Milyon TL olarak gerçekleşti.
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2013 yılı için 1 milyar lira olarak tahmin edildi.

2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)] sınıflandırıldığında, en çok ödenek yüzde 41,2 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel üniversite fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu yüzde 20,4 ile savunma, yüzde 10,5 ile Genel Bilgi Gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 9,8 ile endüstriyel üretim ve teknoloji takip etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.